Vårt Arjeplog

Vi vill att du som invånare i vår kommun ska vara välinformerad, känna dig delaktig, och samtidigt ha en bra dialog med oss. Här finns kommunalrådets spalt om aktuella ämnen som är på gång i vår kommun.

Spalten kommer även att finnas på Facebook för dialog.

 

Kommunalrådets spalt - Vårt Arjeplog

 

Just nu pågår det många aktiviteter riktade både utåt och inåt på Arjeplogs kommun. Vi försöker att påverka utredningen om det kommunala utjämningssystemet. Vi följer regeringens satsning på gröna jobb och på utsatta kommuner. Vi arbetar tillsammans med landshövdingen för att förverkliga Silvermuseets utvecklingsplaner. Vi deltar i samarbeten kring kommunutredningen, centrum för kommunstrategiska studier och Arena för tillväxt. Och vi för samtal med civilministern om statliga och kommunala serviceorganisationer som påminner om de tankar som en gång var poängen med Tingsbackaprojektet.

Samtidigt jobbar vi för fler utbildningsmöjligheter och för att våra engagemang i regionala bolag ska ge en tydlig nytta tillbaka. Vi startar om Argentis för att ta en tydligare, mer synlig och framför allt mer effektiv roll i arbetet med att utveckla det lokala näringslivet och se till att vi har ett företagsklimat som hela tiden blir bättre och bättre. Och vi fortsätter med bredbandsavtalet, köpet av hälsocentralen och med att strömlinjeforma och effektivisera vår administrativa organisation.

Vi gör alltså ganska mycket för att försöka att möta den befolkningsminskning som vi och alla andra småkommuner lever med.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 18 oktober 2017

Information

Kommunalråd
Britta Flinkfeldt
Telefon 0961 - 141 11

Spalten Vårt Arjeplog finns även på Facebook för dialog.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20