07 februari 2014

För att snöröjningen och halkbekämpningen ska fungera så bra som möjligt för alla, finns det några saker som på Arjeplogs kommun vill förtydliga.

- Sopkärl ska stå i direkt anslutning till trottoar, men vintertid gäller 1,0 meter bakom trottoar. Saknas trottoar ska sopkärl stå på lämplig plats 1,0 meter från vägkanten.

- Skador på sopkärl och postlådor ersätts bara om kärlet eller lådan står på rätt plats.

- Trottarer halkbekämpas över hela ytan. Det må vara ett förtret för den som använder sparkstötting, men det är ett måste för fotgängarnas säkerhet.

- För att underlätta för snöröjning, parkera på anvisad p-plats.

- Vid fel och brister i snöröjning och halkbekämpning, kontakta Clifton på telefonnummer 0961-134 10 eller Casimir Lindberg på telefonnummer 070-549 23 29.

- Vid andra funderingar, kontakta gatuansvarig på tekniska kontoret på telefonnummer 0961-141 20.


Publicerad av: Yvonne Pauna
Senast ändrad: 07 februari 2014

Information

Gatuansvarig
Tekniska kontoret
0961 - 141 20

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats