12 november 2014

Välkomna till Skoldialog-Framtidens skola
Tisdag den 18 november klockan 18.30 i Polstjärnan, Silvermuseet.

Som ett led i skolverksamhetens systematiska kvalitetsarbete kommer vi att bjuda in allmänheten till skoldialog två gånger per läsår. Tanken är att vårdnadshavare och övriga kommuninnevåndare ska få ökad insyn i skolan.

Sidansvarig: Cathrin Söderberg
Senast ändrad: 12 november 2014