07 december 2015

Arjeplogs kommun önskar kontakt med föreningar, företagare eller organisationer som är intresserade av att anordna marknadshandel under vintermarknaden, vecka 10, och i samband med samiska veckan, vecka 40.

Kommunen kommer som tidigare i samverkan med andra aktörer anordna kringaktiviteter och marknadsföra arrangemangen. Kommunen är öppen för att diskutera olika lösningar, men ser helst att en aktör åtar sig att ansvara för allt arbete med marknadshandeln och knallarna. Det handlar exempelvis om platsbokning, fakturering, utsättning, el, tillsyn och service.

Det är en lösning som är vanlig i andra kommuner. Målsättningen är en mer attraktiv och lockande marknad. Varmt välkommen med intresseanmälan till Utvecklingsenheten så snart som möjligt, men senast 14 december.

För mer information kontakta Ingela Edholm Forsberg på telefon 070- 6978349 eller på e-post ingela.edholmforsberg@arjeplog.se

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 07 december 2015