03 mars 2017

Pite älv ekonomisk förening har inrättat ett ”Sportfiskestipendium” för att på detta sätt inspirera och uppmärksamma ungdomar i klass 8 och 9 som på något sätt lyfter fram sportfiskets möjligheter inom de fyra kommunerna längs Piteälven


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 03 mars 2017