10 januari 2018

HVB upphör efter 10 år

I dagarna höll Integrations- och arbetsmarknadsenheten, tillsammans med personal från Pangea, en avslutningsfika. HVB-verksamheten i Arjeplog upphör. Miriam Kronberg, chef för verksamheten, redogör för sina tankar om dessa 10 år i ett öppet brev.

 

Vid pennan, Miriam Kronberg:
Skickar en bild från avslutet på den 10 år långa verksamheten med HVB [se ovan, reds. anm.], Hem, Vård och Boende, för ensamkommande ungdomar i åldersspannet 13-17 år. I februari 2008 började Inger Lestander bygga upp den verksamhet som till idag erbjudit ungdomar på flykt ett boende under asyltiden och efter uppehållstillstånd, ett boende fram till 18 års ålder. Pangea blev ett känt begrepp och många är de Arjeplogbor som genom åren bidragit till att ungdomarna fått hjälp in i samhället och möjligheter till integration. Tillströmningen av ungdomar har varierat och var som mest årsskiftet 2015/2016 . Då iordningställde Arjeplog även den nedlagda Lugnetskolan till HVB-hem för att klara den mängd ungdomar som av Migrationsverket hänvisades till Arjeplogs kommun. Från Pangea och Lugnetskolan gick sedan en gemensam inflyttning till Drottninggatan 40, ett fd elevhem. Därifrån flyttar nu ungdomarna till elevhemmet Stugan på Daghemsvägen. Verksamheten har haft många anställda som passerat under åren och fler än 200 ungdomar har passerat. Nu har politiska beslut och internationella överenskommelser ändrat på hur strömmen av människor på flykt kan ta sig. Även ersättningsnivåerna från staten för mottagandet har ändrats. Arjeplog räknar inte med att få några ensamkommande under 2018 och kvar blir endast åtagandet att bosätta vuxna några personer per år. De ungdomar som flyttas till Elevhemmet Stugan är självgående, går i skolan, talar svenska och behöver tillgång till vuxenstöd, inte personal dygnet runt som ett HVB-boende kräver. De ska stödjas till ett självständigt liv och integration i vårt gemensamma Arjeplog och Sverige.

Föreståndare under dessa år har under olika perioder varit Inger Lestander, Anna-Karin Hedman och Inger Westerlund. Stort TACK till dom och till var och en av den personal som tålmodigt och med engagemang tagit hand om alla de ungdomar som kommit från så bjärt annorlunda kulturer och länder. Många är de ungdomar som nu flera år efter att de lämnat Pangea, kan vittna om vad mottagandet och Pangea betytt, och vad enskilda personer ur personalen kommit att betyda för deras liv.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 16 januari 2018

Information

Kommunikatör
Fredrik Westerlund
070-118 71 42

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats