Dödsboanmälan

När en person avlider ska en bouppteckning förrättas efter den avlidne. Räcker den avlidnes tillgångar inte till annat än begravningskostnader och andra utgifter med anledning av dödsfallet kan en dödsboanmälan göras istället.

En dödsboanmälan är en kostnadsfri sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder och bör göras så snart som möjligt och helst inom två månader från dödsfallet. Dödsboanmälan handläggs av socialtjänsten.

För att göra dödsboanmälan krävs:

 • att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • att den avlidnes efterlevande maka eller make inte har några gemensamma tillgångar med den avlidne.
 • att den avlidne inte har någon fast egendom (hus, villa) eller tomträtt.
 • att den avlidne var folkbokförd och bodde i Arjeplog.
 • att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan kommunens handläggare kommer på hembesök.

​Vad händer med autogiron, räkningar, hyresavier och skulder?

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Om den avlidne har bott själv ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad.
 • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan.

Hur går utredning om dödsboanmälan till?

​Du som är dödsbodelägare eller företrädare för dödsboet kan kontakta kommunens dödsboutredare som gör ett hembesök i den avlidnes bostad.

Vid hembesöket uppskattar handläggaren boets värde och går igenom dödsboets tillgångar och skulder. Dödsboanmälan gäller för den ekonomiska situationen på dödsdagen och bör göras senast inom två månader efter dödsfallet.

Att tänka på inför hembesöket:

 • att inte röra någonting i hemmet före hembesöket
 • att förbereda nödvändiga handlingar som du får skriftlig infomration om från dödsboutredaren.
 • att du som dödsbodelägare ansvarar för att bostaden städas, töms och återlämnas till hyresvärden efter hembesöket.
 • dödsboutredaren gör själva dödsboanmälan och sänder den för registrering hos Skatteverket.

​Begravningskostnader

​Om den avlidne inte har tillräckligt med pengar till begravningen kan kommunen hjälpa till med ekonomiskt bistånd till begravning. Transport till hemländer ingår inte i biståndet.

​Har du frågor?

Kontakta handläggare, vardagar på telefon: 0961-142 45 eller skicka e-post till ifo@arjeplog.se


Publicerad av: Madelene Blind
Senast ändrad: 15 februari 2018

Information

Enhetschef Individ- och familjeomsorgen
Matz Jonsson
Telefon 0961-142 22

Handläggare:
Telefon 0961-142 45

E-post: ifo@arjeplog.se

Användbaralänkar:
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Begravningssidanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blankett:
Uppgifter för dödsboanmälan PDF

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20