God man

God man för ensamkommande barn och ungdomar

Den 1 juli 2005 trädde den nya lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn och ungdomar i kraft.

Enligt denna lag utser överförmynderiet en god man som går in och tar över förälderns roll när dessa inte finns tillgängliga för barnet. Föräldrarollen i detta sammanhang innebär att gode mannen är en juridisk ställföreträdare i föräldrarnas ställe. Den gode mannen företräder då barnet både som förmyndare och vårdnadshavare. Man har då ansvaret för barnets personliga och ekonomiska förhållande.

Den gode mannen har inte daglig omvårdnad och tillsyn om barnet om man inte samtidigt är familjehemsförälder.

Gode mannen har inte försörjningsplikt mot barnet.

Ansvar för daglig omvårdnad, boende, matlagning, hygien med mera ligger på familjehems-föräldrar eller boendepersonal. Gode mannen ska fatta beslut om barnets boende i samråd med socialtjänsten och övriga inblandade. Regelbunden kontakt ska hållas med barnet och andra viktiga personer kring barnet.

God man ska vara den trygga person barnet kan vända sig till i alla lägen oavsett vad det kan handla om. Gode mannen är ett stöd och en medmänniska samt har kontakt med myndigheter och ser till att de gör sitt arbete så att barnet får de rättigheter han/hon har rätt till. Gode mannen ska också följa barnet genom hela asylprocessen.

Godmanskapet är en tillfällig lösning för barnet i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd eller utvisning/avvisning. När barnet har fått permanent uppehållstillstånd kan barnet få en särskild förordnad vårdnadshavare som utses av socialtjänsten.

Uppgifter som gode man

 • Ansöka om upphållstillstånd hos Migrationsverket.
 • Ansöka under asylprocessen om särskilt bidrag till kläder, fritidsaktiviteter, busskort mm hos Migrationsverket.
 • Medverka i samband med utredning hos Migrationsverket och socialnämnd.
 • Delta vid utvecklingssamtal, elevvårdssamtal, utredningar hos socialtjänst och skola och vid upprättande av vårdplan.
 • Hjälpa barnet att få kontakt med hälso- och sjukvård.
 • Hålla kontakt med boendet där barnet bor.
 • Verka för en familjeåterförening.
 • Närvara vid förhör hos polis och åklagare – om barnet utsatts för brott eller gjort sig skyldig till brott.
 • Hjälpa till att teckna hyreskontrakt innan barnet fyllt 18 år om eget boende är det bästa för barnet.
 • Gode mannen har inte någon försörjningsplikt och inte heller ansvar för daglig omvårdnad eller tillsyn av barnet.
 • Gode mannen har ingen lagstadgad tystnadsplikt men ska inte föra vidare känsliga uppgifter till utomstående.
 • Som god man får man ett arvode för sitt uppdrag.

Publicerad av: Madelene Blind
Senast ändrad:

Information

Överförmyndare
Ewa Jonnerby
Handläggare Överförmyndarnämnden
E-post overformyndaren@arjeplog.se
Telefon 0961 - 142 17
Besöks- och telefontid:
Vardagar klockan 08.00-12.00

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Oktober
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31