Stöd & hjälp

Personer som flyttar till Sverige och har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller av andra speciella omständigheter har rätt att få stöd i den kommun de flyttar till. Även deras anhöriga har rätt till stöd. Flyktingar ska till exempel få hjälp med att utbilda sig och komma ut i arbete. Den delen har Arbetsförmedlingen ansvar för.

Så här går det till

Arbetsförmedlingen gör en så kallad etableringsplan tillsammans med den som är nyanländ. En etableringsplan är planering för den närmaste framtiden i Sverige. Varje nyanländ får också stöd av en lots, en person som anställs av Arbetsförmedlingen för att hjälpa den nyanlände med att integreras i samhället.

När etableringsplanen är gjord får den nyanlände ekonomiskt stöd av Försäkringskassan, så kallad etableringsersättning. Ersättningen betalas ut om den nyanlände uppfyller det som krävs i planeringen, det vill säga att personen går i skola och har praktik. Om personen är sjuk eller av någon annan anledning inte kan arbeta gäller speciella regler. Fram till att Försäkringskassan börjar betala ut ersättning, står kommunen för ersättningen.

Kommunen har ansvar för att erbjuda undervisning i svenska språket och samhällsundervisning. Dessutom har kommunen det sociala ansvaret för alla som bor i kommunen, till exempel hjälp att ordna förskoleplatser eller fritidsplatser.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20