Ansöka om stöd för

funktionsvarierade

Vill du ansöka om stöd skall du kontakta kommunens LSS-handläggare (Lagen om stöd och service till vissa funktionsvarierade, LSS) som ger dig information och vägledning om ansökan och olika stödinsatser.

Insatser man kan söka enligt lag om stöd och service till vissa funktionsvarierade (LSS):

  1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsvariation
  2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt socialförsäkringsbalken 51 kap.
  3. ledsagarservice
  4. biträde av kontaktperson
  5. avlösarservice i hemmet
  6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet
  7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
  8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
  9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
  10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig

Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd. Ansökan sker i möjligaste mån skriftligen på särskild blankett. Det finns inga bestämmelser i lagstiftningen som reglerar hur den enskildes ansökan måste vara utformad. Den kan vara muntlig, skriftlig, SMS eller e-post.

  
Blanketten skickas till:
LSS-handläggare
Tingsbacka
938 81 Arjeplog

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Enhetschef
Anna-Maria Fransson
Telefon 0961 - 141 90

Bitr. enhetschef
Sara Dahlberg
Telefon 0961-141 85

LSS-handläggare
Malin Bokstrand 0960-165 57

Användbara länkar:
Ansökan LSS Word, 43.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20