God man, förvaltare, förmyndare

Arjeplog och Skellefteå ingår i en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Norsjö, Malå och Arvidsjaur. Ärenden rörande överförmyndarfrågor tillhörande Arjeplogs kommun handhas av Överförmyndarenheten i Skellefteå.

Du som är god man, förvaltare eller förmyndare i Arjeplog ska därför vända dig till Skellefteå med dina frågor, funderingar och ansökningar gällande ditt förmyndarskap, godmanskap eller förvaltarskap.

Du är alltid välkommen till oss på Överförmyndarenheten i Skellefteå med dina frågor och funderingar.

En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. En förvaltare har samma uppgift som en god man men den som har förvaltare måste ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt.

God man och förvaltare En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person.

Någon behöver din hjälp Kan du tänka dig att bli god man eller förvaltare? Då vill vi komma i kontakt med dig. Anmäl ditt intresse genom att lämna namn och telefonnummer via denna länk Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster.. Vi kommer att ringa upp dig och berätta mer om vad ett godmansskap kan innebära. Du bestämmer sen om det verkar vara något för dig.

Vem kan få god man? God man kan erbjudas personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Ibland kan en funktionshindrad ungdom ha behov av en god man direkt när han/hon blir myndig och föräldrarna inte längre får företräda honom/henne.

Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd har också rätt till en god man.

Den person som har stöd av en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Vad innebär godmanskap och förvaltarskap? Godmanskap bygger på frivillighet. Den enskilde har kvar rätten att fritt sköta sina affärer. En god man kan till exempel inte hindra honom eller henne från att göra uttag från sitt konto. När som helst kan den enskilde begära att godmanskapet ska upphöra. Ibland kan uppdraget ha begränsat innehåll.

Gode mannen redovisar varje år till överförmyndaren hur de ekonomiska medlen förvaltas.

En förvaltare blir aktuell först om fastare styrning behövs. Förvaltaren tar då helt eller delvis över det ekonomiska ansvaret.

Har du frågor eller du vill vara en hjälpande hand så hör av dig.

Du kan även läsa mer på Socialstyrelsens sida Min insats Länk till annan webbplats..

Publicerad av: Anne-Lene Holmström
Senast ändrad:

Information

Kontaktvägar till Överförmyndarenheten i Skellefteå kommun

Telefon: Skellefteå kommuns kundtjänst 0910-73 50 00 och tryck 3

Mail: overformyndarnamnden@skelleftea.se

Post skickas till:
Skellefteå kommun
Överförmyndarenheten
931 85 Skellefteå

Du är alltid välkommen till oss på Överförmyndarenheten i Skellefteå med dina frågor och funderingar.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20