Att bli god man

Antalet människor som behöver hjälp med att bland annat sköta sin ekonomi fortsätter att öka. Äldre personer med olika grader av ålderskrämpor, yngre med olika former av funktionshinder samt ensamkommande asylsökande barn behöver stöd.

Överförmyndarnämnden vill få kontakt med dig som kan hjälpa till på olika sätt. Tidsåtgången kan variera från någon timme per månad till kontakter med huvudmannen varje vecka.

Arvode Gode män och förvaltare har rätt till ett årligt arvode som betalas av huvudmannen eller kommunen.

Normalt ska huvudmannen själv stå för arvode och utlägg samt ibland också sociala avgifter för god man. Om huvudmannens inkomst eller förmögenhet ligger under vissa lagstadgade nivåer ska i stället kommunen helt eller delvis betala arvodet till den gode mannen.

Arvodet beror på ärendets omfattning och ligger ofta mellan 4 000 - 8 000 kr per år. Man har även rätt till ersättning för utlägg och nödvändiga resor.

Vill du bli god man? Vill du veta mer om vad uppdrag som god man eller förvaltare innebär kan du kontakta handläggaren på överförmyndarenheten.
Blankett för intresseanmälan Pdf, 180 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om uppdraget. Öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Anne-Lene Holmström
Senast ändrad:

Information

Kontaktvägar till Överförmyndarenheten i Skellefteå kommun

Telefon: Skellefteå kommuns kundtjänst 0910-73 50 00 och tryck 3

Mail: overformyndarnamnden@skelleftea.se

Post skickas till:
Skellefteå kommun
Överförmyndarenheten
931 85 Skellefteå

Du är alltid välkommen till oss på Överförmyndarenheten i Skellefteå med dina frågor och funderingar.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20