Handikapp, funktionsnedsättning

Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man på grund av skada eller sjukdom har svårt att fungera utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv.

En funktionsnedsättning kan vara av fysisk, begåvningsmässig eller psykisk karaktär. Du som har en funktionsnedsättning har rätt att få stöd och service för att kunna leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.

Publicerad av: Josefin Bäcklund
Senast ändrad: 21 januari 2019