Anhörigstöd

Du som vårdar kan få stöd

Genom äldre- och handikappomsorgsenheten kan du som vårdar en anhörig eller närstående få stöd på olika sätt. En del stödinsatser är öppna för alla och kräver inte någon utredning eller beslut från kommunens sida.

En del av det stöd som äldre- och handikappomsorgsenheten erbjuder är biståndsprövad, vilket innebär att den du vårdar ansöker om stödinsatsen hos kommunens biståndshandläggare/LSS-handläggare.

Ansökan om stöd enligt LSSWord
Ansökan om stöd enligt SoLWord

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017