Säg vad du tycker

Vi ser synpunkter, idéer och klagomål som en förutsättning för
utveckling och förbättring. Därför är vi angelägna att du framför dina åsikter till oss, det ger oss en chans att förbättra vår verksamhet. Ditt meddelande går vidare till chefen för den enhet som du haft kontakt med. Vi återkommer till dig och berättar hur vi följt upp dina synpunkter.

Vik ihop blanketten och lämna direkt till verksamheten det berör eller skicka den till Arjeplogs kommun.

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017