Organisation

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är högst beslutande organ med 21 ordinarie ledamöter. Fullmäktige fattar beslut i alla viktigare frågor och bestämmer hur kommunens arbete ska organiseras och fördelas samt vilka nämnder som ska finnas. Fullmäktige utser även ledamöter i de kommunala bolagen. Fullmäktige kan liknas vid Arjeplogs "riksdag".

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen är fullmäktiges verkställande organ med 9 ordinarie ledamöter. De leder och samordnar kommunens angelägenheter samt har uppsikt över nämnder, utskott och bolagsstyrelser.

Nämnd och utskott
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarar för miljö, bygg och räddningsärenden. Under kommunstyrelsen finns tre utskott; Allmänna utskottet, Sociala utskottet och Barn- och utbildningsutskottet.

Överblick organisationen
Politisk organisationöppnas i nytt fönster

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 17 december 2018