Sammanfattning av år 2018

Viktiga händelser 2018

 • ”Framåt – Åvddån Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan” har ställts ut för granskning och efter slutliga revideringar antagits av Kommunfullmäktige i april. Den har redan börjat tillämpas och bland annat gett möjlighet för byggande i strandnära lägen. Arbete för implementering fortsätter.

 • Arbete är påbörjat mot att gå in i gemensam myndighetsnämnd avseende miljö-bygg-räddning med, i första hand, Malå och Norsjö

 • Ett antal utvecklingsprojekt har beviljats och flera är under framtagande. I samverkan inom Swedish Lapland Vistors Board fortsätter arbetet för en växande besöksnäring. I samverkan med samebyar, besöksnäring och ideella aktörer genomförs projektet Hållbar skotertrafik. Utveckling av Top of Arjeplog-konceptet och Laisdalen som fiskedestination är andra exempel.

 • Kommunen deltar i näringslivs- och utvecklingssamarbetet inom Region 10 och Argentis samlokaliseras med kommunens övriga näringslivsinriktade resurser i Bagarstugan.

 • Under första delen av 2018 har VA till nya villaområdet på Lugnet upphandlats, för utförande under sommaren 2018.

 • Påbörjat ombyggnation av Lugnetskolan för att vara klart i mitten på november 2018 för att fungera som LSS boende. Mål att vara igång med verksamheten innan årsskiftet 2018.

 • Tekniska enheten har skött parker och torg i egen regi under sommaren 2018 och i detta arbete börjat fokusera på det kraftigt eftersatta underhållet inom parkskötsel gällande planteringar. Första steget är taget med gallringar och rensning av rabatter för att kunna få fina planteringar till 2019.

 • Kajen i hamnen renoverades med början under 2017 och har färdigställts under 2018.

 • Köpet av Hälsocentralen är genomförd 1 juni 2018 vilket är ett stort steg i arbetet med framtidens äldreboende.

 • Förskolan har utökat till att ha avdelningar även på Öberga förskola (gamla Pangea). Grundskolan har infört mobilfri zon, vilket varit mycket uppskattat. Från höstterminen är skolan läxfri.

 • Ökad bemanning inom äldreomsorgen. Två projektanställda inom äldreomsorgen, en som handledare som arbetar med att aktivera och stimulera våra omsorgstagare både i grupp och enskilda träffar, en som undersköterska som arbetar direkt i vården för att avlasta ordinarie personal och tillföra ökad omvårdnadskvalitet.

 • Barn och unga inom Biståndsenheten. Vi har två projektanställda administrativa resurser som ska stötta och hjälpa socialsekreterarna i sitt arbete

 • Fortsatt införande av välfärdsteknik inom socialtjänsten kommer att genomföras under året.

 • Räddningstjänsten utbildar kommunens personal i hjärt-/lungräddning.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 12 december 2018

Information

Kommunalråd
Britta Flinkfeldt
Telefon 0961 - 141 11

Kommunchef
Peter Andersson
Telefon 0961 - 141 19

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Dexter

Skolexpedition för:
-Grundskola och gymnasiumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IST Förskola

Skolexpedition för:
-Förskola och skolbarnomsorglänk till annan webbplats

Evenemang
Februari
ti on to fr
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29