Anslagstavla

Gemensamma överförmyndarnämnden

Ansvarigt organ:
Gemensam överförmyndarnämnd

Sammanträdesdatum:
2022-04-13

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2022-04-14

Anslaget tas ned:
2022-05-05

-------

Publicerad av: Anne-Lene Holmström
Senast ändrad: