Anslagstavla

Kommunfullmäktige

Ansvarigt organ:
Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum:
2022-04-25

Förvaringsplats för handlingarna:
Medborgarservice, Arjeplogs kommun

Anslaget sattes upp:
2022-05-05

Anslaget tas ned:
2022-05-27

-------

Publicerad av: Anette Burman Labba
Senast ändrad: