Anslagstavla

Antagande av detaljplan för LUGNET 1:4

Kommunfullmäktige har 2024-06-24 antagit en ändring av en detaljplan för del av fastigheten Lugnet 1:4.

Beslutet med tillhörande handlingar finns tillgängligt på kommunens hemsida Antagandehandlingar - Arjeplogs kommun Länk till annan webbplats. och på Tingsbacka, Storgatan 20 938 31 Arjeplog

Anslaget sattes upp 2024-06-28 och tas ned 2024-07-22.

För den som vill överklaga finns information nedan.

Hur man överklagar
Er överklagan ska vara skriftlig. Er överklagan sker hos Mark- och miljödomstolen men lämnas in eller skickas till:

Arjeplogs kommun
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
938 81 ARJEPLOG

Nämnden ska ha fått din överklagan inom tre veckor från den dag beslutet eller justerat protokoll över beslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Kom ihåg att ange ärendets diarienummer.

Av ert överklagande ska det framgå vilket beslut som överklagandet gäller. I er överklagan ska ni ange varför ni vill att beslutet ska ändras och vilken ändring ni önskar. I er överklagan bör ni bifoga handlingar som stödjer er uppfattning.

Ert överklagande ska förses med kontaktuppgifter som:
Namn
Adress
Telefonnummer

Er överklagan bör också vara underskriven med ett namnförtydligande.

Om ett anbud anlitas, kan ombudet underteckna skrivelsen. Anlitas ett ombud så ska en fullmakt bifogas.

För mer information kontakta Arjeplogs kommun:
Arjeplogs kommun
938 81 Arjeplog
Tingsbacka, Storgatan 20
0961 - 140 00
kommun@arjeplog.se

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Medborgarservice
0961 - 144 44
Arjeplogs kommun

Kontakt

Växel: 0961 - 140 00

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
kommun@arjeplog.se

Besök oss
Arjeplogs Kommun
Tingsbacka
930 90 Arjeplog