Anslagstavla

Underrättelse om granskning

Samhällsbyggnadsenheten i Arjeplogs kommun har upprättat ett förslag till ändring av detaljplan för del av fastigheten LUGNET 1:4.

Syftet med ändringen är att skapa en större byggrätt inom befintlig detaljplan. Ändringen ryms inom detaljplanens ursprungliga syfte.
Detaljplanen överensstämmer med kommunens översiktsplan.
Genomförandet av detaljplanen antas inte medföra en betydande miljöpåverkan.
Samråd ska inte ske med annat land.

Detaljplanen har varit utskickat på samråd 2023-03-21 – 2023-04-11. Förslaget på ändring av detaljplanen finns utställt för granskning från 2024-02-02 t.o.m. 2024-02-23.

Förslaget på ändring av detaljplanen finns att ta del av på Granskning - Arjeplogs kommun Länk till annan webbplats.
Förslaget är också tillgängligt hos Arjeplogs kommun, Tingsbacka, Storgatan 20, Arjeplog.

Synpunkter framförs skriftligen med namn, adress och telefonnummer senast 23 februari 2024 (2024-02-23). Om synpunkter inte kommer in i tid kan rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen gå förlorad.

Synpunkter skickas till kommun@arjeplog.se eller till:
Arjeplogs kommun
938 81 Arjeplog

Anslaget sattes upp:
2024-02-01
Anslaget tas ned:
2024-02-24

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Medborgarservice
0961 - 144 44
Arjeplogs kommun

Kontakt

Växel: 0961 - 140 00

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
kommun@arjeplog.se

Besök oss
Arjeplogs Kommun
Tingsbacka
930 90 Arjeplog