Folkhälsorådet

Folkhälsorådets syfte är att främja folkhälsan i Arjeplogs kommun. Rådet består av grupperna Förebyggandegruppen, Trygg och säker samt Posom. Grupperna har olika fokusområden och arbetar gemensamt mot en förbättrad folkhälsa genom specialisering inom olika områden.

Folkhälsorådet träffas fyra gånger per år eller vid behov. Grupperna återrapporterar till folkhälsorådet som samordnar gruppernas arbete. Rådet beslutar om verksamhetsplan och övergripande frågor som ska prioriteras under året. Rådet har också ett samordnande ansvar för grupperna.

Rådet har en liten summa med medel som går att söka för förebyggande insatser för förbättrad folkhälsa. Mer information om denna ansökan.

Folkhälsorådet består av:

Ordförande (politiker)
Ledamot (politiker)
Kvalificerad handläggare/utredare
Kommunchef
Kommunpolis
Sammankallande från grupperna


Folkhälsorådets organisationskarta

Förebyggandegruppen behandlar frågor som rör hälsofrämjande insatser inom områdena fysisk och psykisk hälsa samt ANDT/BRÅ (alkohol, narkotika, doping, tobak och brottsförebyggande).

Gruppen Trygg och säker har fokus på fysisk säkerhet såsom gatubelysningar, övergångsställen och trafik.

POSOM-gruppen arbetar med krishantering vid katastrofer eller andra händelser. 

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Rubrik

För frågor om Folkhälsorådets arbete, kontakta Medborgarservice.

0961-144 44

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20