Medborgarlöfte

Ett medborgarlöfte är en åtgärd som polisen och kommunen kommer överens om att vidta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöften baseras på medarbetarundersökningar, medborgarenkäter och diskussioner mellan polis, kommun och medborgare.

Den 23 maj 2017 undertecknade kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt och lokalpolisområdeschef Kennet Vikström det senaste medborgarlöftet.

NARKOTIKA

  • Gymnasieskolan ska fortsätta att genomföra kompetenshöjning av eleverna kring cannabis.
  • Vid minst två tillfällen per år ska hundförare från polisen söka efter narkotika på skolan.
  • Polisen ska två tillfällen per år göra riktade insatser mot narkotikaanvändare vid risktillfällen.

TILLGÄNGLIGHET OCH TRAFIK

  • Polisen ska vid tio tillfällen patrullera för att möta allmänheten på olika offentliga platser.
  • Polisen ska arbeta mot problembilden i trafiken vid minst tio tillfällen.
  • Vid minst två tillfällen per år ska polis och kommun tillsammans finnas tillgängliga på marknad eller liknande.

VÅLD I NÄRA RELATION

  • Skolan kommer årligen att arbeta med en mångfaldsdag på högstadiet.
  • Skolan, polisen och andra aktörer kommer att fortsätta med ungdomsmässan som växlar mellan högstadiet och gymnasiet.
  • På de föräldramöten polisen deltar kommer information gällande anmälning till socialtjänst och elevhälsa att förtydligas.
  • Kommunen och polisens kommunikatörer ska på sina webplatser kommunicera filmer och annan information. Samt göra länkar till olika hjälpföreningar som vänder sig till personer som söker hjälp när det gäller våld i nära relation.

Publicerad av: Anette Burman Labba
Senast ändrad: 27 augusti 2018

Information

Medborgarservice

Anette Burman Labba
Telefon 0961 - 144 42

Lovisa Carlman
Telefon 0961-141 96

Anne Lene Holmström
Telefon 0961-141 34

Siv Lestander
Telefon 0961-141 80

Anna Lundberg

Martin Stråmo
Telefon 0961-141 39

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Januari
ti on to fr
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31