Din krisberedskap

Det mesta i vårt samhälle fungerar vanligtvis utan störningar, men ibland händer något oväntat. Myndigheter och medborgare har ett gemensamt ansvar att hantera katastrofer och andra kriser. Även om Norrbotten har en god övergripande krisberedskap är det omöjligt för samhället att skydda alla från allt.

Det första som du kan göra för att bidra till den gemensamma krisberedskapen är att skaffa en god beredskap hemma. Det gör att ditt hushåll kan vara självförsörjande några dygn medan räddningstjänstens resurser går till att hjälpa mer utsatta grupper i samhället.

Varför ska jag förbereda mig?

Eftersom en allvarlig händelse kan uppstå hastigt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor. Genom att i förväg skaffa tillräckligt med kunskap om vilket stöd kommunen kan ge och vilket ansvar du själv har kring din egen säkerhet, kan du skapa förutsättningar för att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Dessutom får du ökad kännedom om hur du kan agera i en krissituation och vad som gäller efteråt.

Tips för en god beredskap hemma

Under fliken Krislåda kan du läsa mer om hur du bygger upp din beredskap hemma. Där får du tips om vad som kan vara bra att ha i hemmet innan en samhällskris inträffar.

Sidan om krislåda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (länk)

Planera för att klara dig i minst tre dygn (till exempel utan el) i ett första steg, eller så länge som just dina förutsättningar tillåter. En större samhällskris är inte nödvändigtvis över efter tre dygn, men det ger dig lite tid att tänka över situationen för att kunna fatta viktiga beslut.

Här får du tips och råd om vad du och din familj bör göra samt vilken utrustning som kan vara bra att ha i hemmet i händelse av kris.

Gör rätt saker i en krissituation:

  • Sätt på radion. Lokalradion (P4, frekvens 103,0). Det är viktigt att hålla sig uppdaterad.
  • Ta det lugnt - alla gör så gott de kan. Undvik att ringa myndigheter om du inte måste. Myndigheter behöver kunna ringa för att kartlägga och hantera situationen.
  • Ring 112 enbart om du måste alarmera ambulans, polis eller räddningstjänst.
  • Stanna/bo kvar hemma om inte annan information ges. Ha beredskap för att kunna bo kvar också i primitiva och provisoriska former.
  • Kontakta grannar och hjälp varandra.
  • Undersök om någon i din omgivning behöver hjälp, t.ex. äldre eller personer med funktionsnedsättning.
  • Dela med dig av utrustning som du kan avvara.
  • Om du har barn, förklara situationen för dem på ett lugnt och sansat sätt. Låt dem gärna delta i det som ska göras.
  • Läs mer hur du hittar krisinformation här Länk till annan webbplats..


Vill du veta mer?

Du kan läsa mer på Krisinformation.se, Länk till annan webbplats. MSB, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller 72timmar.se Länk till annan webbplats. (länkar, öppnas i nya flikar).

Ett tips är att även se filmen "Om krisen kommer", utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Filmen beskriver vad som är viktigt att tänka på, vad som är bra att ha hemma och vad du själv kan göra om du hamnar i samma situation.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00