Krisplaner

Vid en kris, samhällsstörning eller andra oönskade händelser har genomarbetade krisplaner stor betydelse. Arjeplogs kommuns arbete med att ta fram ytterligare planer för olika typer av kriser fortgår. Nedan följer de planer som finns framtagna.

Risk- och sårbarhetsanalys
Alla kommuner ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser. Arjeplogs kommuns risk- och sårbarhetsanalys är framtagen för att öka kunskapen om de risker och sårbarheter som finns inom kommunen, samt vilka konsekvenser oönskade händelser kan få.

Handlingsplan för extraordinära händelser
I Arjeplogs kommuns handlingsplan för extraordinära händelser redovisas de åtgärder kommunen ska vidta vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap. Handlingsplanen tillämpas när kommunens krisledning har tagit beslut att kris råder.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Viktiga telefonnummer

Vid akuta nödsituationer
Telefon 112

Nationellt informationsnummer Telefon 113 13

Ej akuta ärenden, polis
Telefon 114 14

Giftinformationscentralen
Telefon 010-456 67 00

Sjukrådgivning
Telefon 1177

Räddningstjänsten
Telefon 0961-141 12
raddningstjansten@arjeplog.se

Krisinformation Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Öppettider
Måndag-torsdag
08.00-12.00 och 13.00-16.00

Fredag
08.00-12.00 och 13.00-15.00

Vecka 25-32 måndag-fredag
09.00-12.00 och 13.00-15.00

Dag före afton
08.00-12.00
Dag före röd dag
08.00-12.00
Klämdag
10.00-12.00

Medborgarservice
0961 - 144 44
Mån-Fre: 08.00-16.00
kommun@arjeplog.se

Växel: 0961 - 140 00