OBS. Det är nu tillåtet att affischera inför valet. Detta gäller fram till 11/9.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige 2018
Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
Val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästkommande val är den 9 september 2018. Läs mer om hur allmänna val fungerar på Valmyndighetens sida www.val.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Val till Europaparlamentet
Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val kommer att äga rum år 2019.

I Sverige hålls det allmänna val vart fjärde år och är det yttersta uttrycket för att vi lever i en demokrati. De allmänna valen hålls på nationell, regional och lokal nivå till riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Vart femte år hålls val till europaparlamentet.


Dagar kvar till valet:

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 16 augusti 2018