Medborgarlöfte

Ett medborgarlöfte är en åtgärd som polisen och kommunen kommer överens om att vidta för att förebygga brott och öka tryggheten i kommunen. Medborgarlöften baseras på medarbetarundersökningar, medborgarenkäter och diskussioner mellan polis, kommun och medborgare.

Nedan följer de medborgarlöften som gäller för perioden 2019-2020, eller tills ett nytt avtal har undertecknats.

Förebyggande arbete och information
- Kommunen och polisen ska belysa det förebyggande arbetet som genomförs i Arjeplog. Arbetet ska synliggöras genom media och andra informationskanaler till allmänheten.
- Polis och socialtjänst kommer att fortbilda föräldrar, elever och personal som arbetar med barn och ungdomar gällande drogproblematik en gång per år.
- Polis, skola och socialtjänst kommer att anordna en kväll varje år som syftar till att främja ett tryggare föräldraskap och stärka skyddsfaktorer.

Tillgänglighet och trafik
- Polisen ska vid tio tillfällen möta allmänheten på olika offentliga platser nära medborgarna.
- Polisen ska arbeta för att motverka den rådande problembilden i trafiken vid minst tio tillfällen.
- Polisen kommer att hålla trafiksäkerhetsutbildning och belysa de lagar som råder gällande trafik för elever på Arjeplogs skolor. Även upplysa om hur man ska vistas i trafiken som gångtrafikant, men även med cykel, moped, A-traktorer, bil och skoter.

Ungdomsaktiviteter
- Kommunen har åtagit sig att utreda möjligheter för att skapa en mötesplats för barn och unga, där man ska se över en genomförbar lösning.

Läs mer om medborgarlöftena 2019-2020 härPDF.


Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Medborgarservice

Anette Burman Labba
Telefon 0961 - 144 42

Carina Juuso
Telefon 0961-142 55

Anne Lene Holmström
Telefon 0961-141 34

Siv Lestander
Telefon 0961-141 80

Anna Lundberg
Telefon 0961-142 62

Yvonne Marklund
Telefon 0961-142 63

Martin Stråmo
Telefon 0961-141 39

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Januari
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31