Rennäring & Samisk näringsverksamhet

I Arjeplogs kommun har sex samebyar verksamhet. Det är de tre fjällsamebyarna Luokta Mavas, Semisjaur-Njarg och Svaipa, och de tre skogssamebyarna Ståkke, Västra Kikkejaur och Maskaur. En sameby är en ekonomisk förening vars medlemmar ansvarar för de enskilda medlemmarnas renar, inom de marker som samebyn förfogar över.

Renskötsel har bedrivits i Arjeplogs kommun sedan urminnes tider och har en central och betydelsefull roll i det samiska samhället. Rennäringen bedrivs i harmoni och balans med naturen och är en bärare av samisk tradition och kultur, såväl som inkomstkälla för renskötarna.

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017

Information

Kommunikatör
Fredrik Westerlund
070-118 71 42

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se