Utvecklingsstrategi & Översiktsplan

Framåt – Åvddån

Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan för Arjeplogs kommun

Kommunen har tillsammans med många olika aktörer tagit fram en plan för hur vi kan arbeta med sikte på framtiden och mot vår vision - Världskänd för attraktiv livsmiljö och kreativ tillväxt.

1. Huvuddokument (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

2. Utvecklingsbygder (lägrePDF kvalitetPDF) För högre kvalitet, skicka ett mail till vår kommunikatör, Martin Stråmo.

3. Planeringsunderlag (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

4a. Miljökonsekvensbeskrivning (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

4b. Bilaga 7 Naturvärdesinventering (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

5. Samrådsredogörelse (högre kvalitetPDF | lägre kvalitetPDF)

6. Kommuntäckande mark- och vattenanvändningskarta (högre kvalitetöppnas i nytt fönster)

7. Karta Arjeplogs tätort (högre kvalitetöppnas i nytt fönster)

8. Särskilt utlåtande (högre kvalitetPDF)

9. Särskild sammanställning (pdf)PDF

10. Kommunfullmäktiges beslut om antagande §26 2018-04-23 (pdf)PDF

En kommuns planering för hur mark, vatten och bebyggelse ska användas påverkar utvecklingen. Det handlar om planering för näringslivet, som testverksamhet, besöksnäring och rennäring, men även om sociala värden. Människor som trivs och mår bra är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Fysisk planering kan skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö med bra boende, skola, äldrevård, kommunikationer, kultur och friluftsliv. Allt hänger ihop.

Planen som antogs av Kommunfullmäktige våren 2018 ska hållas levande och nya förslag och idéer tas gärna emot.

Frågor, förslag och funderingar - kontakta:

Ingela Edholm Forsberg, utvecklingsstrateg, 070-697 83 49
ingela.edholmforsberg@arjeplog.se

Lotta Lestander, näringslivssamordnare, 076-784 03 69
lotta.lestander@argentis.se

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 16 november 2018

Information

Utvecklingsstrateg
Ingela Edholm Forsberg
0961-143 50

Näringslivssamordnare
Lotta Lestander
076-784 03 69

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se