• Samhällsspridning i Arjeplog - testa vid minsta symtom


  Just nu pågår en samhällsspridning av covid-19 i Arjeplog. Senaste veckan har antalet konstaterade fall och misstänkta fall ökat. Vi har i dagsläget ingen överblick över exakt antal smittade i Arjeplog, vi inväntar Region Norrbottens veckostatistik som kommer på måndag.En hög andel av de som har fått konstaterad covid-19 senaste veckan har haft väldigt milda symtom, vilket gör det rimligt att anta att det finns ett mörkertal av smittade här i Arjeplog. Vi ser också att antalet personer som genomför coronatest har minskat den senaste tiden.Vi vill därför uppmana fler att vid minsta symptom genomföra självtester. Vid självtest upplevs sällan det obehag som ibland kan upplevas vid PCR-testning.Läs mer här om hur du beställer självtest: https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/sjalvtest-for-covid-19-i-norrbotten/länk till annan webbplats


 • Fyra nya fall av covid-19


  Ytterligare två boenden har konstaterats ha covid-19 på Vaukagården/Tallbacken. Sammanlagt är fem av de boende nu smittade, samt även två ur personalen.I måndags ansökte Arjeplogs kommun om att få stänga boendena för besök, så kallat tillfälligt besöksförbud. Ett beslut väntas från Folkhälsomyndigheten under veckan.Sedan Arjeplogs kommun förra veckan bad anhöriga att vara restriktiva med sina besök har Vaukagården/Tallbacken inte haft ett enda besök.- Vi hoppas på att vi får ett positivit besked från Folkhälsomyndigheten. Vi vill tacka alla anhöriga som har hörsammat vår vädjan om att undvika besök på våra särskilda boenden. Vi fortsätter jobba med kohortvård och minimera kontakter, säger Robert Cortinovis, socialchef på Arjeplogs kommun.

 • Silverskolan fortsatt öppen från förskoleklass till årskurs 9


  Från och med i dag den 11 januari har kommuner möjlighet att använda fjärrundervisning i högstadiet. Syftet är att kommunerna ska ha den möjligheten om det krävs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Innan fjärrundervisning införs måste kommunen först ha uttömt andra möjligheter och åtgärder.Det är i nuläget ingenting som vi i Arjeplog kommer att använda oss av. Huvudregeln i skollagen är närundervisning, smittspridningen i kommunen är låg, vi har inte en kollektivtrafik jämförbar med städernas och vår grundskola tar mycket stort ansvar för åtgärder och anpassningar för att minimera risken för smitta.All undervisning i vår grundskola ger vi därför på plats, i skolan, när vårterminen börjar i morgon.

 • Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster


  Idag beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

 • Tredje fall av covid-19 på äldreboendet Vaukagården/Tallbacken


  Vaukagården/Tallbacken har nu fått sitt tredje konstaterade fall av covid-19 inom loppet av en vecka. Smittspårning pågår.Vi ber anhöriga att vara ytterst restriktiva med sina besök. • Ytterligare ett fall av covid-19 på äldreboendet Vaukagården/Tallbacken


  Vaukagården/Tallbacken har nu fått sitt andra konstaterade fall av covid-19 inom loppet av en vecka. Smittspårningen pågår och vi vet i dagsläget inte var smittan kom ifrån. Vi ber återigen anhöriga att vara ytterst restriktiva med sina besök.- Vi har fått ytterligare bekräftat fall av covid på våra särskilda boende. De mår efter omständigheterna bra, men vi är på tårna om läget skulle förändras. Vi vädjar till anhöriga till boende på Vaukagården/Tallbacken att de undviker besök, utifrån nuvarande läge, säger Robert Cortinovis, socialchef på Arjeplogs kommun.Vaccinering av de boende har påbörjats inom äldreomsorgen. Den andra dosen ges om tre veckor.

 • Snötippning tillåten endast på egen fastighet


  Antal fall av covid-19 i Norrbotten. Tekniska kontoret har uppmärksammat att några av de snötippar som skapats och nyttjas av den kommunala snöröjningen även nyttjas av andra aktörer. Vid ett par tillfällen har detta orsakat problem, då tipparna inte har planerats ut på rätt sätt inför fortsatt snötippning i vinter. Detta medför extra arbete för våra snöröjande entrepröner. Vi vill därför uppmärksamma att dessa tippar endast får nyttjas av Arjeplog kommuns entreprenörer.Snö från fastigheter ska förvaras på den fastighet som snön uppkom på. Det är ej tillåtet att skotta snö från egen fastighet över väg eller till allmän mark. Om kommunen behöver ta bort snö som ligger på vägmarksområdet, eller som är skottad till allmän mark, kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig.För mer information om snöröjning, klicka här.

 • Viss ökning av covid-19 i Norrbotten


  Antal fall av covid-19 i Norrbotten. Under vecka 53 fick Arjeplog ytterligare ett fall av konstaterad covid-19, på boendet Vaukagården/Tallbacken. Sammanlagt konstaterades 515 nya fall i Norrbotten, vilket är en ökning med 19 procent från vecka 52. Norrbotten har dock lägst smittotal i Sverige. Behovet för slutenvård av covid-19-patienter har dock minskat under december och är nu nere på nivåer motsvarande i maj.Under vecka 53 testades 3340 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 522 av dessa (15,6 procent) testades positivt för covid-19. Under vecka 53 har 77 antikroppstest analyserats. 0 personer har visat sig ha antikroppar. • Fall av covid-19 på Vaukagården/Tallbacken - undvik besök


  Ett fall av covid-19 har uppdagats på boendet Vaukagården/Tallbacken. Den smittade mår för tillfället bra och hålls isolerad. Kommunen, liksom regionen, har påbörjat smittspårning.Vi ber alla anhöriga till boende på Vaukagården/Tallbacken att undvika besök. Det är i dagsläget oklart hur smittan kom in på boendet, varför vi vill be om största aktsamhet.Detsamma gäller även anhöriga till personer om nyttjar hemtjänst och hemsjukvård.

 • Inga nya fall av covid-19 i Arjeplog vecka 52


  Graf över antalet covid-19-fall i Norrbotten. Vi ser en minskning. Antalet nya fall av covid-19 i Norrbotten fortsätter minska. Vecka 52 rapporterades 425 nya fall, vilket är en halvering av antalet fall från vecka 48. Överlag incidensen i Norrbotten att sjunka. Dock är belastningen på slutenvården oförändrat hög.
  Under vecka 52 provtogs 3660 personer, villket motsvarar 1,5 % av länets befolkning. Av dessa visade 12,7 % ett positivt utfall, vilket åter är en lätt ökning. I Sverige som helhet ses en ökad incidens. Ingen Norrbottenskommun har högre incidens än riket.
  Arjeplog har inte fått några nya fall under vecka 52. Sammanlagt har vi haft 14 fall i kommunen, de senaste två konstaterades vecka 51.

 • Vaccination på särskilt boende inleds i början av januari


  Arjeplogs kommun har inledningsvis fått 75 doser av Pfizers vaccin mot covid-19. Först och främst kommer vaccinet att erbjudas till boende på särskilt boende, de som har hemsjukvård och de som är över 70 år och har hemtjänst.
  Vi har fått tillgång till vaccinet snabbare än vad vi hade räknat med, vilket är glädjande.
  Vaccinet kräver två doser med tre veckors mellanrum, vilket innebär att våra äldre inom kommunal vård och omsorg kommer att ha ett högt skydd i mitten/slutet av februari.


 • Visa dina äldre omtanke på avstånd i jul


  Det är jul och så här i juletider vill vi inget annat än att få fira med våra nära och kära. Julen är en högtid som vi firar på olika sätt. Somliga själv, andra med storfamiljen. Vissa inte alls, andra har laddat upp sedan september med julklappar, julrim och juldekorationer. Det som vi alla har gemensamt är känslan av att det är en tid för omtanke om andra.Därför vill vi be dig som har familj, släkt eller vänner som befinner sig i riskgrupp på våra äldreboenden att ge dem den bästa av gåvor, en smittfri jul. Visa omtanke på avstånd. Det är svårt, men det är nu vi måste inse att vi måste begränsa vårt umgänge, oavsett vilket tid på året det är.Med det vill vi önska alla en god jul och ett gott nytt år!

 • Nya rutiner på Arjeplogs bibliotek


  Biblioteket har stängt sina lokaler för besökare från och med 21/12 fram till 24 januari, på grund av regeringens skärpning av åtgärder för att minska spridning av covid-19.Under tiden kan låntagare fortfarande låna böcker på följande sätt:Vill du reservera eller låna om böcker kan du göra det genom att logga in med din användare på bibblo.se. Det går också att kontakta biblioteket via biblioteket@arjeplog.se eller ringa på telefon 0961-14198, 073-0593275.En bokpåse görs i ordning som du får hämta utanför medborgarhuset enligt överenskommelse mellan kl 11.00-15.00 alla vardagar. Böcker som ska återlämnas läggs i boklådan. Ingen fysisk kontakt. (Obs! Röda dagar, julafton, nyårsafton, tisdag 5/1 och måndag 11 januari är biblioteket helt stängt och ingen utlämning sker).Vi följer de allmänna råden: håll avstånd, stanna hemma om du är sjuk och var noggrann med att tvätta händerna.God Jul och Gott Nytt År önskar Bibliotekspersonalen!

 • Sophämtning på julafton utgår, sophämtning sker den 23/12 istället


  Sophämtningen som skulle ha varit på julafton, torsdag jämn vecka, kommer att ske på onsdag den 23/12 istället.Nedanstående turer är förändrade - ställ ut kärlet tisdag kvällArjeplog – Lippiudden – Racksund – Båtsjaur – Laisvallby – Laisvall – Adolfström - Loholm.

  Arjeplog - Silvervägen till Norska gränsen – Arjeplog - Vouggatjålme - Tjärnberg - Laisvik – Bougt.


 • Simhall, bibliotek och sporthall stänger


  I samband med regeringens skärpning av åtgärder för att minska spridning av covid-19 vidtar Arjeplogs kommun ytterligare åtgärder.
  Från och med imorgon, lördag 19 december stänger följande för allmänheten:
  • simhallen
  • biblioteket
  • sporthallen
  • sporthallens gym
  Detta gäller tills något annat meddelats.
  Regeringen presenterade vid sin pressträffen idag följande skärpta åtgärder:• Alkoholförsäljning förbjuds från och med klockan 20.00 på serveringsställen. Detta gäller från och med den 24 december.• Folkhälsomyndigheten sänker maxantalet i ett sällskap på restaurang från åtta till fyra personer. Detta gäller från och med den 24 december.• Folkhälsomyndigheten ger besked om att köpcentrum, butiker och gym snarast behöver sätta ett maxantal för hur många som får vistas där på en och samma gång. Trängsel får inte förekomma.• Folkhälsomyndigheten förlänger den rekommendation om att gymnasieskolor ska bedriva fjärr- eller distansundervisning till och med den 24 januari 2021.• All verksamhet som drivs av staten, regioner och kommuner och inte är nödvändig bör omedelbart stängas ned fram till den 24 januari. Det gäller bland annat badhus, bibliotek, museer och andra verksamheter.• Folkhälsomyndigheten kommer att rekommendera att munskydd ska användas i kollektivtrafik under vissa tidpunkter. Folkhälsomyndigheten kommer att återkomma med detaljer innan ikraftträdande. Ikraftträdande den 7 januari.• Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma. Regeringen kommer att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma.

 • Arjeplog - Världens Barns Vänkommun 2020


  Diplombild för bästa tillväxt.
  Arjeplog har blivit utsedd till "Världens Barns vänkommun 2020" för de många frivilligas stora engagemang i Världens Barn-insamlingen de senaste åren. Tre år i rad har vi i Arjeplog samlat in över 20 kronor per invånare!
  Vi är självklart glada och stolta över det engagemang frivilliga i Arjeplog, berörda organisationer och andra som har bidragit har visat. Starkt jobbat!

 • Arjeplogs kommun har bäst tillväxt i Norrbottens län


  Diplombild för bästa tillväxt. Det sjuder av aktivitet inom näringslivet i Arjeplogs kommun – till och med så mycket att kommunen utmärker sig för att ha den bästa tillväxten i hela Norrbottens län.
  Priset Bästa Tillväxt, som delas ut av kreditupplysningsföretaget Syna varje år sedan 2007, premierar en bred och stabil tillväxt i det lokala näringslivet. På andra respektive tredje plats kommer Gällivare och Piteå kommun.

  Bästa Tillväxt utser en vinnare i varje län och utgår helt och hållet från företagens bokslut. Syna mäter tre olika kriterier i alla aktiebolag i Sverige och ser hur dessa förändras mellan de två senaste boksluten.
  Utmärkelsen går sedan till den kommun i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst. På så sätt skapas ett tillväxtindex som gör att kommunerna i ett län kan jämföras med varandra.
  – Den här utmärkelsen bygger på verkliga fakta till skillnad från andra undersökningar som ofta utgår från personliga åsikter. Att Arjeplog toppar i Norrbotten är extra roligt eftersom det är en kommun som tidigare år inte haft en lika framskjuten plats, säger Harald Stjerna, partner på Syna.

  – Det visar att man med idogt arbete och målmedvetenhet kan skapa förändring. Vi menar också att en kommun blir stabilare om det finns en bred tillväxt snarare än om enstaka företag växer mycket. Bästa Tillväxt är en viktig mätning eftersom den visar just detta, fortsätter Harald Stjerna.
  För Lotta Lestander, VD för Argentis, kommunens näringslivsbolag, kommer utmärkelsen som en positiv överraskning.
  – Vi har vetat att vi har duktiga företagare i kommunen och det är roligt att vi får konkret bevis på att det verkligen är så. Utmärkelsen ska i första hand ses som ett pris till alla som kämpar för att Arjeplog ska ha ett levande näringsliv som växer och utvecklas, säger Lotta Lestander.

  – Det som präglar näringslivet här är särskilt det välkomnande värdskapet och att det finns ett gott entreprenörskap. Kreativa företagare som har en bredd på sin verksamhet med flera ben att stå på. Det är också glädjande att allt fler unga väljer att starta egna företag, vilket visar att de vill stanna kvar i Arjeplog. Det ger framtidshopp!
  Även Lotta Lestander ser optimistiskt på näringslivets fortsatta utveckling. De testmöjligheter som intresserar fordonstillverkare från hela världen till Arjeplog kan växa ytterligare, inte minst med tanke på att bilindustrin står inför ett teknikskifte, från fossila drivmedel till el- och vätgasdrift.

  – Inom besöksnäringen finns det också stor utvecklingspotential och vi vet att det finns både blivande förtagare och redan etablerade med idéer som väntar på att förverkligas, avslutar hon.
  Läs Synas hela intervju med Lotta Lestander härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Ett nytt fall av covid-19 i Arjeplog


  Statistisk kurva över antalet konstaterade fall. Nu 678 stycken vecka 49. Under vecka 50 fick Arjeplog sitt första fall sedan vecka 40. Antalet fall av covid-19 i Norrbotten har ökat något från föregående vecka, från 678 fall till 716 fall. Just nu vårdas 32 personer på sjukhus, varav 2 får intensivvård. Under vecka 50 testades 6215 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 737 av dessa (11,9 procent) testades positivt för covid-19.Läs hela rapporten här: https://www.norrbotten.se/Halsa-och-sjukvard/Smittskydd-i-Norrbotten/Information-om-nya-coronaviruset/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterFrån Region Norrbottens håll hör vi att antalet som testar sig för covid-19 har börjat minska. Vi vill informera om att varje ny förkylning kan vara en ny form av smitta. För att minska smittspridningen behöver vi fortsätta hålla ut, fortsätta följa de rekommendationer och riktlinjer vi har börjat förhålla oss till under året, och gärna fortsätta göra de covid-19-test som kan underlätta för en minskning av spridningen av viruset.Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, fortsätt undvik att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  Fortsätt att vara noga med din handhygien, undvik resor och håll avstånd. Tack för att ni håller ut - och fortsätter hålla ut.


 • Pieljekaise öppnas för skoteråkning från 14 december


  Det snöskoterförbud som råder i området Pieljekaise upphävs från och med 14 december, enligt information från ordförande i Semisjaur-Njargs sameby.De tillfälliga skoterförbud som råder i Arjeplog är följande:Område 1 Bäno: från 16 november till 24 december 2020, med rätt till förlängning.Område 2 Tjidtják: Från 16 november 2020 till 11 januari 2021, med rätt till förlängning.Område 3 Pieljekaise: Från 16 november 2020 till 14 december 2021 .Karta över områdenalänk till annan webbplats.

 • Nya rekommendationer inför kommande helger samt nya nationella riktlinjer rörande covid-19


  Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider. Nedanstående punkter är en sammanfattning. Läs hela listan överst på vår covid-19-sida.Nya rekommendationer inför kommande helgerUmgås bara i en mindre krets
  Begränsa antalet möten även under storhelgerna och umgås utomhus om det går.
  Träffa personer i riskgrupper på ett säkert sätt
  Såväl personer i riskgrupp som personer i deras omgivning ska se till att mötas på ett säkert sätt.
  Traditioner under smittsäkra former
  Avstå helst julbord med personer som du normalt inte brukar träffa.
  Res säkert
  Försök att begränsa ditt kollektiva resande så mycket som möjligt. Vid symtom, isolera dig eller ta dig hem på ett säkert sätt.
  Undvik trängsel i jul- och mellandagshandeln
  Begränsa helst antalet inköp i butiker. Handla helst på egen hand.
  Om ensamhet
  Under helgerna kan man känna sig mer ensam än vanligt. Använd gärna digitala möjligheter för att hålla kontakt eller håll kontakt via telefon.


 • Rekommendationer gällande särskilt boende Vaukagården/Tallbacken under kommande helger och högtider


  Flera vill träffa sina anhöriga som bor på Vaukagården och Tallbacken under kommande helger och högtider. De som bor där tillhör olika riskgrupper, varför vi är måna om att dessa besök sker på ett säkert sätt, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.Ta kontakt med Vaukagården/Tallbacken för att boka ditt besök så att personalen kan göra det så säkert som möjligt för din anhörig och med hänsyn till de andra som också bor på boendet. Helst max 2 besökare. Låt besöket ske på boendet. Det är inte lämpligt att ta med din anhörig till jul/nyårsfirande någon annanstans.

 • Information angående gymnasieskolan


  Under måndagens kommunstyrelsemöte diskuterades frågan om gymnasieskolans intag läsåret 2021/2022 och följande förslag kommer lämnas till kommunfullmäktige.

 • Viss minskning av antalet covid-19-fall


  Statistisk kurva över antalet konstaterade fall. Nu 678 stycken vecka 49. Vi ser nu en tendens till minskning av antalet konstaterade covid-19-fall per dag i Norrbotten. Från förra veckans 904 fall har antalet fall minskat till 678 fall, vecka 49.
  Under vecka 49 testades 5931 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 689 av dessa (11,6 procent) testades positivt för covid-19.
  Just nu vårdas 45 personer på sjukhus, varav 7 får intensivvård.
  Från idag sker undervisningen för gymnasieungdomarna på distans. Detta på grund av att i november ökade andelen fall i de yngre åldersgrupperna jämfört med oktober och även tidigare i pandemin. Under förra månaden stod personer födda 2000-2019 för hela 28 procent av de konstaterade fallen. Det är en stor ökning från oktober då motsvarande siffra bara var 7 procent.Antalet fall i Arjeplog är fortsatt noll, enligt statistiken. Återigen ber vi om att tolka denna statistik försiktigt.Vi kan konstatera att de skärpta allmänna råden har börjat ge verkan. Vi ser en minskning, men antalen är fortfarande höga. Nu gäller det att låta minskningen fortsätta. Så: vad ni än gör, fortsätt med det. Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber, fortsätt undvik att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk.
  Fortsätt att vara noga med din handhygien, undvik resor och håll avstånd. Tack för att ni håller ut - och fortsätter hålla ut.


 • Sophämtning två veckor i rad vid årsskiftet


  Året 2020 har 53 veckor. Detta ställer till det både för dig som abonnent och kommunens avfallshämtare, då det blir två udda veckor efter varandra (vecka 53 vilken följs av vecka 1).
  Du som har sophämtning udda veckor har vid detta årsskifte tömning både vecka 53 och vecka 1. Det är viktigt att du ställer ut kärlet båda dessa veckor.För dig som har tömning jämna veckor blir det ett längre intervall än vanligt. Du kan
  därför, om du behöver, ställa ut en extra sopsäck intill sopkärlet på hämtningsdagen vecka 2. Tänk på är att sopsäcken ska rymmas i ditt kärl, efter att det har tömts första gången. Har du exempelvis ett kärl på 80 liter måste den extra sopsäcken rymmas i ett tomt 80 liters kärl.
  Tänk på att sophämtning sker på ordinarie tömningsdag, även om det är en röd dag/helgdag.

 • Nominera Årets Arjeplogare 2020!


  Gitarrspelare Det är dags att nominera Årets Arjeplogare 2020!

  Årets Arjeplogare ska utmärkas för att ha inspirerat sin omgivning till förbättring, visat ett stort samhällsengagemang och visat sig vara en utmärkt ambassadör för Arjeplogs kommun.
  Du kan skicka in din nominering till Årets Arjeplogare 2020 under hela december månad till kommun@arjeplog.se.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Tore: 08.00-16.00
Fredag: 08:00-15:00
(Utanför öppettid: 112)

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se