07 juli 2014

Nu satsar Arjeplogs kommun på snabbare kommunikationer. Under sommaren och hösten förbättrar olika operatörer mobiltäckningen i kommunen. Samtidigt inleds en utbyggnad av fiberoptisk kabel med siktet inställt på att alla ska ha tillgång till kapacitetstarkt bredband till år 2020.  Kommunen vill också förbättra satelitkommunikationen i fjällområdena och genomför ett seminarium den 14 augusti på Silvermuseet. Allt detta är viktiga satsningar för möjligheten att bo och driva verksamhet i Arjeplogs kommun.

Att bygga ut IT-infrastruktur med hög kapacitet handlar om att framtidssäkra kommunens utvecklingsmöjligheter. Redan i dag är tillgång till en säker och kapacitetsstark internetuppkoppling samt bra mobiltäckning avgörande för en kommuns attraktivitet för boende, besökare och befintliga och nya företag.

Kommunstyrelsens ordförande Britta Flinkfeldt Jansson ser den pågående satsningen som en del i en större strategi: - I Norrbotten och Arjeplog har vi satt lite högre mål än i övriga Sverige när det gäller utbyggnad av bredband. Vi strävar efter att alla i kommunen ska ha tillgång till bra uppkopplingar.

Net4Mobility förstärker fyra befintliga master i Arjeplogs kommun i år, en på Galtispuoda, en mellan Jutis och Jäckvik och en väster om Laisvall. I samband med förbättringen av mobiltäckningen har Arjeplogs kommun beslutat att inleda utbyggnad av fiberoptisk kabel och planen är att arbetet ska fortgå fram till 2020. Fibern börjar anläggas under hösten 2014. På sträckorna Jutis - Jäckvik, Revi - Galtispuoda och i Slagnäs förbereds så att företag och hushåll kan börja ansluta sig under 2015. I Laisvall sker utbyggnaden som förberedelse för en fortsatt anläggning av fiber med målet att nå Hällbacken, Gautosjö och Adolfström under 2015. Dessutom kommer en alternativ förbindelse att anläggas från Arjeplog till Västerbotten för att säkra kommunikationen till mobilnäten.

IT-chef Thure Holmström betonar det regionala samarbetet med Länsstyrelsen och IT- Norrbotten: - Vi delar den målsättning som länets regionala utvecklingsstrategi har angett, att alla i Norrbottens län ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet senast 2020. Arjeplog bör ligga i framkant i detta arbete och vi hoppas komma en bra bit på vägen redan till 2015.

Tillsammans med andra aktörer sätts även fokus på kommunikation i väglöst fjällområde. En särskild seminariedag genomförs den 14 augusti på Silvermuseet i Arjeplog. Inbjudan och information om anmälan kommer separat.

Under året fastställs kommunens egen strategi för hur fiberutbyggnaden planeras i hela kommunen. I Arjeplogs kommun har idag ca 17 % tillgång till bredband via fiberoptisk kabel, 50 Mbit/s. Tillgång till bredband via fiberoptisk kabel om minst 100 Mbit/s har endast 2,89 % av hushållen och 6,05 % av företagen. (källa: PTS, bredbandskartläggning 2013) - Byarna har tidigt engagerat sig i frågan. Bredband med hög kapacitet är en förutsättning för utveckling och tillväxt i Sveriges mest glest bebyggda kommun, poängterar landsbygdsutvecklare Bo Häggroth.

Kontaktpersoner: Thure Holmström, IT-chef, telefon 070 -5486515 Bo Häggroth, Landsbygdsutvecklare, 070- 1153356


Publicerad av: Stina Sundström
Senast ändrad: 07 juli 2014

Information

Thure Holmström, IT-chef, telefon 070 -5486515 Bo Häggroth, Landsbygdsutvecklare, 070- 1153356

Kontakt

Växel: 0961 - 140 00

Öppettider:
Mån-Fre: 8.00-16.00

E-post: info@arjeplog.se