21 juli 2014

Arjeplogs kommun inbjuder till konferens, med fokus på förbättrade kommunikationer i väglöst land.
Plats: Silvermuseet i Arjeplog.
Dag och tid: Torsdag den 14 augusti, 09.00 – 15.00

• Tony Blomqvist VD för IT Norrbotten berättar om Sveriges till ytan största bredbands-satsning, som nu startar i Arjeplogs kommun.

• Göran H. Johnson, VD för IDG Europe berättar om möjligheterna med nya former av satellitkommunikation i väglöst land.

Sveriges fjällsäkraste kommun!

Nu startar bredbandsutbyggnad i Sverige fjärde största och mest glesbefolkade fjällkommun, Arjeplogs kommun. Målet är att alla fastboende i kommunen ska få tillgång till väl fungerande mobiltelefoni och fiber med 100 MB.

Samtidigt vill kommunen få möjlighet att också kunna erbjuda fjällsäker kommunikation i de områden där rennäring, turistföretag och turister finns och där mobiltelefoni och bredband inte kan användas. Arjeplogs kommun vill bli fjällsäkraste kommunen i Sverige!

Jätteutmaning!

Utmaningen är större än någon annanstans. Här bor 0,2 invånare per kvadratkilometer och här finns ett av de största fjällområden som till stora delar är obefolkat. Mellan de yttersta kommungränserna är det över 20 mil.

Satellitkommunikation i en ny tid

Arjeplogs kommun vill bli en pilotkommun som utvecklar användandet av satellitkommunikation med målet att bli fjällsäkraste kommunen i Sverige.

Satellitkommunikation, överföring av signaler för telekommunikation mellan stationer på jorden via en kommunikationssatellit, kan öka säkerheten i fjällvärlden. Fördelen är att man kan överföra stora mängder information över långa avstånd. Tekniken kan även bidra till att stärka säkerheten vid t.ex. åsknedslag eller stormfällning.

I dag är utrustning för satellitkommunikation enkel att använda och priserna är på nivåer där de kan konkurrera med traditionella kommunikationssystem.

Kom själv och se och prova den nya tidens satellitutrustning. Se utställningen med olika terminalerna. Ställ frågor direkt till proffset Göran H. Johnson, VD för IDG Europe. 

IT Norrbotten tar täten

Norrbotten har tuffare bredbandsmål än vad regeringen har. I stället för 100 MB bredband till 90 % av befolkningen vill Norrbotten att alla fastboende i Arjeplogs kommun ska ha tillgång till bredband med strävan mot 100 Mbit/s senast 2020. Förutom att vi får betydligt bättre mobiltelefontäckning och snabb uppkoppling mot Internet få vi även större tillgång till och möjlighet att utveckla fler digitala tjänster/e-tjänster.

Kom och lyssna hur IT Norrbotten i samverkan med Arjeplogs kommun ska lyckas med uppdraget, att bygga för en ny framtid i Arjeplogs kommun. Ställ frågor direkt till IT-proffset Tony Blomqvist VD för IT Norrbotten.

Kontaktpersoner:

Thure Holmström, IT-chef, telefon 070-548 65 15, thure.Holmstrom@arjeplog.se

Bo Häggroth, Landsbygdsutvecklare, 070-115 33 56, bo.haggroth@arjeplog.se

Inbjudan, klicka härPDF
Program, klicka härPDF


Publicerad av: Cathrin Söderberg
Senast ändrad: 04 augusti 2014

Information och anmälan

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961-140 00
Mån-Fre: 8.00-16.00


Besök Tingsbacka
Mån-Tors: 8.00-17.00
Fre: 8.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se