Näringsliv & Utveckling

21 december 2017

Översiktsplanen ställs ut

Nu finns "Framåt - Åvvdån", Arjeplogs kommuns översiktsplan och lokala utvecklingsstrategi i version som ställs ut för granskning.

Förslag till ”Framåt - Åvvdån - Lokal utvecklingsstrategi och översiktsplan för Arjeplogs kommun” har varit ute på samråd under perioden 20 april-1 juni 2017. Därefter har ett flertal kompletterande samråd genomförts med olika parter. Kommunen har tagit till sig av yttranden och synpunkter och har tagit fram en samrådsredogörelse samt reviderat planhandlingarna som nu ställs ut för granskning.

Under utställningstiden ges möjlighet för kommuninnevånare, föreningar, myndigheter och andra berörda att än en gång lämna synpunkter på planförslaget.

arjeplog.se/oversiktsplan kan du läsa dokumenten och bidra med dina åsikter!

Publicerad av: Fredrik Westerlund
Senast ändrad: 21 december 2017

Kontakt

Växel: 0961 - 140 00

Öppettider:
Mån-Fre: 8.00-16.00

E-post: info@arjeplog.se