Näringsliv & Utveckling

11 januari 2019

Aktuellt läge i bredbandsfrågan

Arjeplogs kommun har haft ett möte med motparter i bredbandsfrågan. Nedan följer en uppdatering från kommunchefen om var vi står någonstans just nu.

"Hej!
Det har förekommit en del funderingar kring var vi ligger i bredbandsfrågan. Beslutsfattandet om nästa steg ligger tyvärr inte i våra händer. Själva frågan om försäljning och överlåtande äger Telia helt och hållet, men vi driver på för att föra arbetet framåt.

Det har hänt en hel del under hösten, främst vad gäller planering av kommande utbyggnad. Det har även jobbats med övertagandet av det befintligt nätet (A-net).

Det som pågår just nu är slutförande av ett avtal som i detalj reglerar övertagandet. När detta avtal är klart så kommer en tidsplan att kunna utarbetas. Då kommer ni som kunder att få information om när Telia blir er aktiva motpart. Förhoppningen är att avtalsarbetet blir slutfört nu i slutet av januari.

Hälsningar, Peter Andersson, kommunchef"

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 11 januari 2019

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
0961-141 39

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se