08 oktober 2019

Kraft till testverksamheten är avgörande för framtiden

Bild på en bil som sladdar på en isbana

Vattenfall Eldistribution har varit på besök i Arjeplog för att diskutera elförsörjningsfrågan på initiativ av Britta Flinkfeldt, kommunalråd i Arjeplogs kommun. Dialogträffen med fordonstestentreprenörer och Arjeplogs kommun hade fokus på det alltmer akuta behovet av elkraft inom testnäringen.

En ökande elektrifiering med fler elbilar och investeringar i laddinfrastruktur ställer stora krav på elkapaciteten i nätet. 2025 bedömer biltillverkarna själva att de passerat 50 procent andel laddbara modeller i det totala utbudet. Som en direkt följd av detta kommer det internationella flödet av testfordon till Arjeplog att bestå av en stor mängd elbilar och laddhybrider redan under nästa säsong.

Kraft till testverksamheten är avgörande för att bibehålla och utveckla vår unika och världsledande position inom fordonstest i kallt klimat. Detta är också bakgrunden till dialogträffen, säger Britta Flinkfeldt, kommunalråd Arjeplogs kommun.

Under dagens besök på en av testanläggningarna har vi lärt oss att behovet av kapacitet för elbilsladdning i Arjeplog sannolikt ligger fem år före behovet i någon av våra större städer. En kraftfull satsning i Arjeplog är därför något som övriga Sverige kan lära av, säger Eva Vitell, chef för kund och marknad Vattenfall Eldistribution.

Förstärkningen av elnätet en förutsättning
En förutsättning för att det ska bli möjligt att tillgodose det ökande behovet av elkraft är att elnätet förstärks i området. Då möjliggörs en kraftigt ökad elanvändning samtidigt som nätet blir mer robust och står emot väder och vind.

Det är bra att Vattenfall Eldistribution ska förstärka nätet, säger Robert Granström, ordförande för SPGA och fortsätter det vore olyckligt om kunderna söker sig till andra länder för att Sverige prioriterar kraftförsörjning till urbaniseringen före mycket annat. Inte minst med tanke på att testverksamheten under 2018 faktiskt stod för ungefär 5 procent av den svenska nettoexporten.

Arjeplogs kommuns förhoppning är nu att den kravbild som testbranschen kartlagt och uppmärksammat gör att alla sätter fokus på den så viktiga kraftfrågan, som är av stor betydelse även för kommunens invånare och övriga näringslivet.


Foto på Britta Flinkfeldt, kommunalråd Arjeplogs kommun, Torbjörn Skum, Colmis, Lars-Gunnar Brännström, Colmis, Håkan Ederlöv, Revi, Eva Vitell, chef för kund och marknad Vattenfall, Emil Sundström, tekniska enheten Arjeplogs kommun, Eva-Marie Rönnbäck, kund och samhällsansvarig, Vattenfall, Mats Engstedt, chef för anläggningsinvesteringar Vattenfall Eldistribution, Robert Granström, SPGA, Magnus Bergenudd, Chef Projektplanering Nord, Vattenfall, Patrik Hermansson, Icemakers, Daniel Ek, Tjintokk och Jonas Weinz, tillståndsexpert Vattenfall.

Foto på Britta Flinkfeldt, kommunalråd Arjeplogs kommun, Torbjörn Skum, Colmis, Lars-Gunnar Brännström, Colmis, Håkan Ederlöv, Revi, Eva Vitell, chef för kund och marknad Vattenfall, Emil Sundström, tekniska enheten Arjeplogs kommun, Eva-Marie Rönnbäck, kund och samhällsansvarig, Vattenfall, Mats Engstedt, chef för anläggningsinvesteringar Vattenfall Eldistribution, Robert Granström, SPGA, Magnus Bergenudd, Chef Projektplanering Nord, Vattenfall, Patrik Hermansson, Icemakers, Daniel Ek, Tjintokk och Jonas Weinz, tillståndsexpert Vattenfall.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 0961-141 39

Obs. Har du använt sökfunktionen och hittat en nyhet? Se på datumet längst ned på artikeln för att avgöra om informationen fortfarande kan vara aktuell eller ej.

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se