18 november 2019

Gränsöverskridande samarbete om alkohol, narkotika, doping, tobak och spel

Under kylig novemberdag i Älsvbyn träffades kommunernas kommunikatörer, polisen samt Länsstyrelsen för att diskutera gemensamma insatser i arbetet mot alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS). Vi delade en lägesbild och diskuterade kommunikation.

Gruppbild på personer från Länsstyrelsen, Polisen och kommunikatörer från Pite Älvdals kommuner.

Gruppbild på personer från Länsstyrelsen, Polisen och kommunikatörer från Pite Älvdals kommuner.

Arbetet att informera om ANDTS är dels en uppgift för polisen, men även för Länsstyrelsen och kommunerna.
I Arjeplogs kommun har arbetet delvis skett genom de så kallade Medborgarlöftena, där Polisen och Arjeplogs kommun gemensamt lovar att under en viss tid att jobba särskilt med vissa frågor. Medborgarlöftet gällande ANDTS för 2019-2020 är:

Förebyggande arbete och information

  • Kommunen och polisen ska belysa det förebyggande arbetet som genomförs i Arjeplog. Arbetet ska synliggöras genom media och andra informationskanaler till allmänheten.
  • Polis och socialtjänst kommer att fortbilda föräldrar, elever och personal som arbetar med barn och ungdomar gällande drogproblematik en gång per år.
  • Polis, skola och socialtjänst kommer att anordna en kväll varje år som syftar till att främja ett tryggare föräldraskap och stärka skyddsfaktorer.

På mötet diskuterades Community Readiness-modellen som en metod för att ta temperaturen på var organisationen står idag och vad som behövs utvecklas för att lyckas med sin insats.
- Den största bristen är oftast kunskapsområdet om insatser och förebyggande arbete. Därför är kommunikation, såväl internt som externt, väldigt viktigt. Alla måste vara medvetna om vad vi ska göra för att vi ska kunna uppnå resultat i våra kommuner, sammanfattade Mats Burman, Länsstyrelsen.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se