28 november 2019

Arjeplogs kommun får nytt naturreservat

Länsstyrelsen har beslutat att bilda ett nytt naturreservat i Arjeplogs kommun, Skarjak. Området ligger cirka 19 kilometer sydväst om Arjeplog och omfattar 890 hektar.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att syftet med bildandet av naturreservatet är att "bevara områdets värdefulla naturmiljö med dess opåverkade och urskogsartade karaktär och biologiska mångfald."

Skarjak är ett större, sammanhängande område med värdefull ur- och naturskog med en stor mångfald av växter och djur. Skarjak består av tre skogsbeklädda berg: Lill-Skarjak, Stuor-Skarjak och Krájjá. Två tredjedelar av området ligger mer än 500 meter över havet. Reservatet domineras av barrblandskogar med främst gran.

Länsstyrelsens beslut Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster..

Karta över Skarjaks placering i Arjeplogs kommun, 19 kilometer sydväst om Arjeplogs tätort.
Karta över Skarjak, Arjeplogs nya naturreservat.

Publicerad av: Norea Dahlberg
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se