02 mars 2020

Resultat från medborgardialogen om säsongsförlängning

Den 27 november 2019 arrangerades medborgardialogen på temat säsongsförlängning i samverkan med Argentis. Dialogen hölls i Silvermuseets lokaler.

Demokratiberedningen anordnar årligen en medborgardialog för medborgare i Arjeplogs kommun. Syftet är att stärka medborgarnas möjlighet till inflytande och delaktighet i kommunens utveckling, dels för att skapa tillit till det demokratiska systemet och dels för att utveckla ett hållbart samhälle.

Representanter från Arjeplogs kommun, Argentis samt Arjeplogs turistinformation har sammanställt de förslag som lyftes under medborgardialogen. Nedan presenteras förslagen samt eventuella tankar kring hur dessa kan tas vidare efter dialogen.

 

Studiebesök
Förslag: Företag kan göra studiebesök hos varandra för att knyta kontakter, hitta samarbeten och paketerings- och logistiklösningar för olika näringsverksamheter.

Återkoppling: Argentis tar med sig frågan och arbetar vidare med den. Denna typ av möten mellan företag arrangeras redan av Argentis, t.ex. genom företagarfrukostar. Konceptet utvecklas konstant och förhoppningsvis kan detta forum generera nya samarbeten och lösningar. Framöver avser Argentis att även kunna samla specifika näringar tillsammans för att öka samarbetet mellan företag i liknande branscher.


Samlad informationsplats
Förslag: En ”godisaffär” i form av en analog anslagstavla med samlad information kan sättas upp där alla företag kan presentera sin verksamhet. På så vis kan besökare få en överblick över vad som erbjuds i kommunen.

Återkoppling: Hemsidan arjeploglapland.se ska fungera som en anslagstavla med samlad information i digital form. Där finns företag listade med länkar till deras respektive kanaler. Turistinformationen kan ses som en form av analog anslagstavla. Där kan även turistföretag presentera sin verksamhet utifrån kommunens riktlinjer för publicering.


Analoga anslagstavlor

Förslag: Det har tidigare funnits två anslagstavlor på torget – en för kommunen och en för allmänheten att annonsera på. Dessa kan återupplivas.

Återkoppling: Alternativ till dessa anslagstavlor finns idag. I analog form finn turistinformationen och digitalt finns www.arjeploglapland.se.

Utnyttja mikrosäsonger
Förslag: Det kan vara en idé att arbeta med helger som mikrosäsonger istället för att jobba i sjok om en eller två månader. Exempelvis kanske beläggningen på boenden kan ökas någon helg under befintlig säsong när personal finns på plats. Det kan även vara möjligt att synkronisera hotellverksamheten där vissa har belagt på vardagar och andra på helger.

Återkoppling: Företagarna uppmuntras samverka för att hitta den här typen av lösningar där det är möjligt. Argentis har fått i uppdrag att lyfta frågan med turistnäringen om att starta liknande möten som testnäringens möten för pre-season och after-season.

Samarbeta kring evenemang
Förslag: Företagare och andra som arrangerar evenemang kan satsa på att lägga flera evenemang nära inpå varandra för att få större genomslagskraft för dessa. I samband med detta bör det även göras ordentlig marknadsföring
.

Återkoppling: Företagarna, föreningar och andra aktörer uppmuntras hitta gemensamma lösningar där det kan vara lämpligt. De produkter och evenemang som finns idag marknadsförs på flera sätt. Argentis arbetar även med anpassad marknadsföring i ett flertal projekt och i många olika kanaler.

Engagera föreningar
Förslag: Företag kan samarbeta med föreningar för att få volontärer till evenemang som arrangeras.


Återkoppling: Det står företag fritt att anlita föreningar och volontärer vid större evenemang.

Text

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se