20 oktober 2020

Miljöenheten informerar verksamheter angående covid-19

Arjeplogs kommun är genom Miljö-, bygg- och räddningsnämnden ansvarig myndighet för att utföra hälsoskyddstillsyn och livsmedelskontroll. Kommunen är också ansvarig tillsynsmyndighet för trängsel på serveringsställen.

Som stöd till verksamheter för att förhindra smittspridning har vi sammanfattat en del tips, allmänna råd och lagar som berör covid-19. Dessa bestämmelser och råd gäller i allmänhet, tänk på att de kan behöva anpassas efter situation och vilken slags verksamhet som bedrivs.


Det är viktigt att hålla sig uppdaterad eftersom smittspridningen, råd och lagar snabbt kan förändras. För mer information om covid-19, se Folkhälsomyndighetens hemsida. https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Vid frågor eller funderingar kontakta gärna någon av våra miljöinspektörer. Telefonnummer till växeln: 0961-140 00

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se