10 december 2020

Information angående gymnasieskolan

Under måndagens kommunstyrelsemöte diskuterades frågan om gymnasieskolans intag läsåret 2021/2022 och följande förslag kommer lämnas till kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige följande:

o Antagning kommer att ske till Hornavanskolans nationella program till läsåret 2021/2022, med nedanstående villkor

Minst 16 elever ska antas till gymnasiets nationella program och av dessa ska minst 8 elever antas till Naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammet, minst 8 elever till Fordons- och transportprogrammet och minst 4 elever till Hotell- och turismprogrammet.

o Det finns möjlighet att bo på elevhemmet under läsåret 2021/2022.

o Arjeplogs kommun ska fortsätta arbetet med samverkansavtal med Arvidsjaurs och Skellefteå kommun.

o Arjeplogs kommun deltar inte längre i samarbetet ang ett gymnasieförbund med R10.

o Anlita en extern utredare med uppdraget att se över möjligheten till fortsatt drift av Hornavanskolan, med rapportering 4 februari. Inhämta synpunkter från exempelvis berörda grupper, allmänhet, personal samt fackförbund.

o Kommunfullmäktige uttalar som sin mening att marknadsföring av Hornavanskolans nationella program påbörjas omgående

Publicerad av: Carina Juuso
Senast ändrad:

Information

Kommunikatör
Martin Stråmo
Tel: 070-206 52 98

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se