• Spolning av vattennätet tisdag 2 februari


  Under tisdagen den 2 februari kommer vattennätet på Renbergsgatan och Fiskarvägen att spolas för att förbättra kvaliteten på vattnet.Störningar av vattenleveransen kan förekomma mellan kl 8:00 - 16:00.Vattnet kan vara missfärgat efter spolningen. Detta åtgärdas genom att spola i kranen till vattnet blir klart utan missfärgning.Områden som kan bli drabbade av missfärgningen är Lugnet, Centrum och Norrbacka.

 • Bidra med dina tankar om digital tjänster


  DigiBy, digitala tjänster i byar drivs av Region Norrbotten, LTU och samverkar med alla länets kommuner. Projektet genomför pilottester av nya digitala lösningar för att öka kunskapen och tillämpningen av digitaliseringens möjligheter för serviceutveckling i Norrbottniska byar.Nu finns en enkät ute för att samla in kunskap av er som bor och verkar i Norrbotten. Hur ni upplever digitala tjänster och hur samhället kan stödja de som behöver hjälp när digitala tjänster förändrar samhället. Det handlar också om att förbättra eller identifiera nya digitala samhällstjänster utifrån era behov.Vi hoppas att du vill svara på några frågor kring digitalisering av Norrbottens landsbygd.Klicka här för att komma till enkäten:
  https://www.surveymonkey.com/r/35W87CGlänk till annan webbplats
  Läs mer om Digiby www.digiby.selänk till annan webbplats

 • 15 nya fall i Arjeplog vecka 3


  Antalet konstaterade fall av covid-19 i Norrbotten minskade något förra veckan jämfört med vecka 2, från 639 fall till 587. Det har dock skett en kraftig ökning av covid-19 i Arjeplog, med 15 nya konstaterade fall vecka 3. Hittills detta år har 26 fall konstaterats i Arjeplog.
  Incidensen i Norrbotten är nu större än genomsnittet i Sverige.
  Vecka 3 provtogs 4 869 individer med PCR, vilket motsvarar 1,9 procent av länets befolkning, en ökning. 11,9 procent visade ett positivt svar, en minskning.Klicka här för att se Region Norrbottens rapport för vecka 3: https://www.norrbotten.se/publika/lg/kom/Corona/Veckorapporter%20covid-19/210125%20v%203%20CoV-19-rapport.pdflänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Gränsen mot Norge stängs till 14 februari


  Regeringen har beslutat om ett tillfälligt inreseförbud från Norge. Inreseförbudet gäller till och med den 14 februari. Undantag från inreseförbudet gäller bland annat personer som bor eller utför arbete i Sverige. Undantag gäller även för personal som transporterar gods, annan personal inom transportsektorn samt personer med trängande familjeskäl.

 • Undvik trängsel ombord på skolskjuts


  För att minimera smittspridningen är det viktigt att vi alla hjälps åt att undvika trängsel ombord på skolskjuts. Vi ber därför er vårdnadshavare att när det är möjligt – till exempel om ni ska köra egen bil till eller från Arjeplog – skjutsar era barn till eller från skolan.Elever som är födda 2004 eller tidigare ska ha munskydd när de reser kollektivt på vardagar klockan 07:00-09:00 och 16:00-18:00. Det är vårdnadshavare (eller myndig elev) som ansvarar för att skaffa och bära munskydd.

 • Regeringen presenterar förlängningar och lättnader


  Smittspridningen av coronaviruset är alltjämt kvar på en mycket hög nivå och vården är fortsatt ansträngd. Vid en pressträff under torsdagen lämnade regeringen därför besked om ytterligare förlängningar av nationella restriktioner. Men samtidigt presenterade de vissa lättnader.

 • Gränsen mot Norge stängs på grund av hårt väder


  Med anledning av det hårda vädret har Statens vegvesen i Norge beslutat om att vägarna på den norska sidan vid båda gränsövergångarna i Norrbottens län är stängda från och med torsdag 21 januari klockan 15.00 till fredag 22/1 kl.15:00. Det gäller både gränsövergången i Kiruna kommun och gränsövergången i Arjeplogs kommun (riksväg 95).Observera att tiden är preliminär och kan komma att ändras.

 • Händelseplan för eventuell smittspridning i skolan


  Ändå sedan i mars 2020 har Silverskolans ledning och personal förberett sig för en tilltagande risk för smitta av covid-19. Det har skett genom information om de allmänna råd som gäller och genom förändringar för att minska risken för trängsel och smitta. Vi har dessutom redan från början förberett organisationen för en situation då vi antingen tvingas övergå till fjärrundervisning eller i värsta fall stänga skolan helt under en period. Det är ”sista utvägen” att ta till sådana åtgärder och det är ingenting vi gärna gör – det har negativa konsekvenser för våra elevers välmående och utbildning, och i mindre tätbebyggda områden har det en förhållandevis liten effekt på smittspridningen.I nuläget har vi i Arjeplog fortfarande en relativt måttlig smittspridning i samhället. Därför är skolan fortsatt öppen, men vi följer situationen mycket nära och kan komma att behöva fatta andra beslut. Det handlar i så fall om i huvudsak två olika situationer.

 • Klass 2-varning i Norra Lapplandsfjällen


  SMHI har utfärdat en klass 2-varning för starka vindar och snöfall i norra Lapplandsfjällen.
  Från natten till torsdag hård vind, 15-20 m/s, med snöfall som ger nedsatt sikt, samt stark kyleffekt.
  Framåt torsdag kväll till fredag morgon väntas ostlig eller sydostlig storm på vindar upp mot 25-28 m/s.
  Vädret väntas innebära risker för allmänheten och störningar i samhällsfunktioner.

 • Klart med ny YH-utbildning i Arjeplog


  YH-utbildningen Energiingenjör har fått klartecken att starta igång till hösten 2021 i Arjeplog.

  Starka tillsammans
  Arjeplog och Arvidsjaur har gått samman med inlandskommuner i Västerbotten och sökt utbildningar, för att öka chansen att få dem beviljade. Detta tillsammans med yrkeshögskolorna FEI och Medlearn. Nu fördelas utbildningsplatserna mellan kommunerna.
  – Det här visar på kraften att arbeta gemensamt, och söka utbildningar tillsammans. Det är ett framgångsrikt sätt att jobba på för mindre kommuner, säger Martin Bergvall, verksamhetschef för kommunalförbundet Akademi Norr som representerar 13 kommuner i Norrlands inland.– Under mars månad kommer utbildningen att öppna upp för ansökningar, säger Elisabet Angberg, Lärcentraansvarig.

 • Bekräftade fall av covid-19 i grundskolan


  Arjeplogs kommun har under eftermiddagen tisdag 19 januari fått information om att en grundskoleanställd och tre elever testat positivt för covid-19. Det är bekräftade fall av smitta, men inte någon bekräftad smittspridning i skolan. Grundskolan är även fortsättningsvis öppen som vanligt, om än med flera vidtagna åtgärder för att minska risken för smitta i skolmiljön.- Det här är en situation vi följer mycket nära även utanför kontorstid, men det är i dagsläget inte aktuellt att stänga ner skolorna. Att stänga ner en grundskola är en åtgärd som inte bedöms ha särskilt stor effekt för att minska smittspridningen, men som däremot får negativa konsekvenser för de barn som då inte får gå i skolan. Skoldagar vi håller stängt måste vi också sedan ta igen (på helger, lov eller i form av en förlängd termin) och vi måste i alla lägen ha tillsynsverksamhet för de barn vars föräldrar har för samhället viktiga arbeten de måste gå till i stället för att vara hemma med sina barn, säger utbildningschef Fredrik Westerlund

 • Besöksförbud på Vaukagården/Tallbacken från 20 januari


  Folkhälsomyndigheten beslutade den 18 januari om besöksförbud på Vaukagården/Tallbacken för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.
  Beslutet träder i kraft den onsdagen 20 januari.Behöver du komma i kontakt med personal på våra särskilda boenden, ring 0961-142 51.

 • Nio nya fall i Arjeplog vecka två


  Vecka 2 konstaterades 639 fall, vilket kan jämföras med 543 vecka 1, en ökning med 18 procent. Antalet fall i Norrbotten fortsätter öka. Vecka 2 konstaterades 639 fall, vilket kan jämföras med 543 vecka 1, en ökning med 18 procent. Behovet för slutenvård av covid-19-patienter är åter väldigt stort – i nivå med situationen i våras.Vecka 2 provtogs 4 563 individer med PCR, 1,8 procent av länets befolkning, vilket är en ökning. 14 procent av dessa var positiva, en liten minskning.9 nya fall av covid-19 konstaterades sammanlagt i Arjeplog vecka 2. Flera av dessa konstaterades inom äldreomsorgen. Sammanlagt vecka 1 och vecka 2 registrerades 11 fall.

 • Samhällsspridning i Arjeplog - testa vid minsta symtom


  Just nu pågår en samhällsspridning av covid-19 i Arjeplog. Senaste veckan har antalet konstaterade fall och misstänkta fall ökat. Vi har i dagsläget ingen överblick över exakt antal smittade i Arjeplog, vi inväntar Region Norrbottens veckostatistik som kommer på måndag.En hög andel av de som har fått konstaterad covid-19 senaste veckan har haft väldigt milda symtom, vilket gör det rimligt att anta att det finns ett mörkertal av smittade här i Arjeplog. Vi ser också att antalet personer som genomför coronatest har minskat den senaste tiden.Vi vill därför uppmana fler att vid minsta symptom genomföra självtester. Vid självtest upplevs sällan det obehag som ibland kan upplevas vid PCR-testning.Läs mer här om hur du beställer självtest: https://www.1177.se/Norrbotten/sjukdomar--besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19--coronavirus/lamna-prov-och-fa-provsvar-om-covid-19/sjalvtest-for-covid-19-i-norrbotten/länk till annan webbplats


 • Fyra nya fall av covid-19


  Ytterligare två boenden har konstaterats ha covid-19 på Vaukagården/Tallbacken. Sammanlagt är fem av de boende nu smittade, samt även två ur personalen.I måndags ansökte Arjeplogs kommun om att få stänga boendena för besök, så kallat tillfälligt besöksförbud. Ett beslut väntas från Folkhälsomyndigheten under veckan.Sedan Arjeplogs kommun förra veckan bad anhöriga att vara restriktiva med sina besök har Vaukagården/Tallbacken inte haft ett enda besök.- Vi hoppas på att vi får ett positivit besked från Folkhälsomyndigheten. Vi vill tacka alla anhöriga som har hörsammat vår vädjan om att undvika besök på våra särskilda boenden. Vi fortsätter jobba med kohortvård och minimera kontakter, säger Robert Cortinovis, socialchef på Arjeplogs kommun.

 • Silverskolan fortsatt öppen från förskoleklass till årskurs 9


  Från och med i dag den 11 januari har kommuner möjlighet att använda fjärrundervisning i högstadiet. Syftet är att kommunerna ska ha den möjligheten om det krävs för att undvika trängsel i skolan och i kollektivtrafiken. Innan fjärrundervisning införs måste kommunen först ha uttömt andra möjligheter och åtgärder.Det är i nuläget ingenting som vi i Arjeplog kommer att använda oss av. Huvudregeln i skollagen är närundervisning, smittspridningen i kommunen är låg, vi har inte en kollektivtrafik jämförbar med städernas och vår grundskola tar mycket stort ansvar för åtgärder och anpassningar för att minimera risken för smitta.All undervisning i vår grundskola ger vi därför på plats, i skolan, när vårterminen börjar i morgon.

 • Nya regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster


  Idag beslutade riksdagen att anta den tillfälliga pandemilagen som ska hindra smittspridningen av covid-19 mer effektivt. Med stöd av den nya lagen har regeringen idag fattat beslut om en ny förordning – kallad ”begränsningsförordningen” – som innebär att rättsligt bindande regler införs för gym- och sportanläggningar, badhus, butiker och gallerior samt platser för privata sammankomster från och med söndag den 10 januari.

 • Tredje fall av covid-19 på äldreboendet Vaukagården/Tallbacken


  Vaukagården/Tallbacken har nu fått sitt tredje konstaterade fall av covid-19 inom loppet av en vecka. Smittspårning pågår.Vi ber anhöriga att vara ytterst restriktiva med sina besök. • Ytterligare ett fall av covid-19 på äldreboendet Vaukagården/Tallbacken


  Vaukagården/Tallbacken har nu fått sitt andra konstaterade fall av covid-19 inom loppet av en vecka. Smittspårningen pågår och vi vet i dagsläget inte var smittan kom ifrån. Vi ber återigen anhöriga att vara ytterst restriktiva med sina besök.- Vi har fått ytterligare bekräftat fall av covid på våra särskilda boende. De mår efter omständigheterna bra, men vi är på tårna om läget skulle förändras. Vi vädjar till anhöriga till boende på Vaukagården/Tallbacken att de undviker besök, utifrån nuvarande läge, säger Robert Cortinovis, socialchef på Arjeplogs kommun.Vaccinering av de boende har påbörjats inom äldreomsorgen. Den andra dosen ges om tre veckor.

 • Snötippning tillåten endast på egen fastighet


  Antal fall av covid-19 i Norrbotten. Tekniska kontoret har uppmärksammat att några av de snötippar som skapats och nyttjas av den kommunala snöröjningen även nyttjas av andra aktörer. Vid ett par tillfällen har detta orsakat problem, då tipparna inte har planerats ut på rätt sätt inför fortsatt snötippning i vinter. Detta medför extra arbete för våra snöröjande entrepröner. Vi vill därför uppmärksamma att dessa tippar endast får nyttjas av Arjeplog kommuns entreprenörer.Snö från fastigheter ska förvaras på den fastighet som snön uppkom på. Det är ej tillåtet att skotta snö från egen fastighet över väg eller till allmän mark. Om kommunen behöver ta bort snö som ligger på vägmarksområdet, eller som är skottad till allmän mark, kan fastighetsägaren bli ersättningsskyldig.För mer information om snöröjning, klicka här.

 • Viss ökning av covid-19 i Norrbotten


  Antal fall av covid-19 i Norrbotten. Under vecka 53 fick Arjeplog ytterligare ett fall av konstaterad covid-19, på boendet Vaukagården/Tallbacken. Sammanlagt konstaterades 515 nya fall i Norrbotten, vilket är en ökning med 19 procent från vecka 52. Norrbotten har dock lägst smittotal i Sverige. Behovet för slutenvård av covid-19-patienter har dock minskat under december och är nu nere på nivåer motsvarande i maj.Under vecka 53 testades 3340 personer i Norrbotten för pågående covid-19-infektion via PCR. 522 av dessa (15,6 procent) testades positivt för covid-19. Under vecka 53 har 77 antikroppstest analyserats. 0 personer har visat sig ha antikroppar. • Fall av covid-19 på Vaukagården/Tallbacken - undvik besök


  Ett fall av covid-19 har uppdagats på boendet Vaukagården/Tallbacken. Den smittade mår för tillfället bra och hålls isolerad. Kommunen, liksom regionen, har påbörjat smittspårning.Vi ber alla anhöriga till boende på Vaukagården/Tallbacken att undvika besök. Det är i dagsläget oklart hur smittan kom in på boendet, varför vi vill be om största aktsamhet.Detsamma gäller även anhöriga till personer om nyttjar hemtjänst och hemsjukvård.

 • Inga nya fall av covid-19 i Arjeplog vecka 52


  Graf över antalet covid-19-fall i Norrbotten. Vi ser en minskning. Antalet nya fall av covid-19 i Norrbotten fortsätter minska. Vecka 52 rapporterades 425 nya fall, vilket är en halvering av antalet fall från vecka 48. Överlag incidensen i Norrbotten att sjunka. Dock är belastningen på slutenvården oförändrat hög.
  Under vecka 52 provtogs 3660 personer, villket motsvarar 1,5 % av länets befolkning. Av dessa visade 12,7 % ett positivt utfall, vilket åter är en lätt ökning. I Sverige som helhet ses en ökad incidens. Ingen Norrbottenskommun har högre incidens än riket.
  Arjeplog har inte fått några nya fall under vecka 52. Sammanlagt har vi haft 14 fall i kommunen, de senaste två konstaterades vecka 51.

 • Vaccination på särskilt boende inleds i början av januari


  Arjeplogs kommun har inledningsvis fått 75 doser av Pfizers vaccin mot covid-19. Först och främst kommer vaccinet att erbjudas till boende på särskilt boende, de som har hemsjukvård och de som är över 70 år och har hemtjänst.
  Vi har fått tillgång till vaccinet snabbare än vad vi hade räknat med, vilket är glädjande.
  Vaccinet kräver två doser med tre veckors mellanrum, vilket innebär att våra äldre inom kommunal vård och omsorg kommer att ha ett högt skydd i mitten/slutet av februari.


 • Visa dina äldre omtanke på avstånd i jul


  Det är jul och så här i juletider vill vi inget annat än att få fira med våra nära och kära. Julen är en högtid som vi firar på olika sätt. Somliga själv, andra med storfamiljen. Vissa inte alls, andra har laddat upp sedan september med julklappar, julrim och juldekorationer. Det som vi alla har gemensamt är känslan av att det är en tid för omtanke om andra.Därför vill vi be dig som har familj, släkt eller vänner som befinner sig i riskgrupp på våra äldreboenden att ge dem den bästa av gåvor, en smittfri jul. Visa omtanke på avstånd. Det är svårt, men det är nu vi måste inse att vi måste begränsa vårt umgänge, oavsett vilket tid på året det är.Med det vill vi önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Tore: 08.00-16.00
Fredag: 08:00-15:00
(Utanför öppettid: 112)

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se