• 05 juni 2020
  Inventering av enskilda avloppsanläggningar
  Vy över Arjeplogs samhälle. Miljöenheten kommer att påbörja inven­tering av enskil­da avlopps­anlägg­ningar inom Hornavan vattenskyddsområde. Inventeringen kommer att påbörjas i juni 2020 och pågå under sommaren.


 • 05 juni 2020
  Vattenavstängning vid Fjällgatan på förmiddagen
  Vy över Arjeplogs samhälle. För att åtgärda brister i vattenledningsnätet kommer Fjällgatan och delar av Storgatan - från Tingsbacka ned till busstation - att vara utan vatten ett par timmar under förmiddagen, från klockan 09:00. Förhoppningen är att det är klart till lunchtid.
  Vi beklagar eventuella olägenheter.

 • 04 juni 2020
  Telia fortsätter bredbandsutbyggnaden i Arjeplogs kommun
  Vy över Arjeplogs samhälle. Telia och Arjeplogs kommun har träffat en överenskommelse om bredbandsutbyggnaden i kommunen som innebär att Telia, med hjälp av länsstyrelsens bredbandsstöd, ansvarar för utbyggnaden som kommer att ske med en kombination av fiber och fast bredband via mobilnätet. A-Net som är kommunens stadsnät, blir därmed en del av Telia från och med den 18 juni 2020.
 • 02 juni 2020
  Tänk om! Tre tips till dig som är tonårsförälder om hur du pratar om alkohol
  Alkohol är en källa till oro för de flesta tonårsföräldrar. Att sätta gränser är viktigt. Men hur får man till ett bra samtal med sin tonåring? Här ger Länsstyrelsen och Förebyggandegruppen i Arjeplog dig tre tips. På www.tänkom.nulänk till annan webbplats kan du läsa mer om unga och alkohol #tänkom”.


 • 01 juni 2020
  Krajabadet håller öppet i sommar
  Med utgångspunkt i den extraordinära händelse som coronapandemin medfört har kommunstyrelsen idag på ett extra sammanträde beslutat att erbjuda Silverresort hjälp för att Krajabadet ska hållas öppet i sommar.- Vi tänker naturligtvis på arjeplogare och besökare, men frågan har också en teknisk bakgrund i att skapa bättre förutsättningar för fjärrvärmepannan, samt att några arbetstillfällen skapas för sommarlediga ungdomar som, på grund av situationen kring covid-19, inte har samma tillgång till sommarjobb, säger kommunstyrelsens ordförande, Britta Flinkfeldt.
 • 29 maj 2020
  Varning för gräsbrand i Arjeplog
  SMHI har gått ut med en varning för gräsbrand i östra delen av Arjeplogs kommun. Arjeplogs tätort och österut är det område som omfattas. Risken för bränder i torrt fjolårsgräs anses som stor. Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.
 • 27 maj 2020
  Vattenavstängning vid Medborgarhuset, Daghemsvägen, Relägatan och Gamla Slagnäsvägens industriområde
  Vattnet kommer att stängas av ikväll, cirka mellan klockan 18:00-22:00 vid Medborgarhuset, Daghemsvägen, Relägatan, Gamla Slagnäsvägens industriområde. Även delar av Öberget kan drabbas, bland annat Smedjegatan.
 • 26 maj 2020
  Möjligheten att utfärda slutbetyg på komvux förlängs
  Funderar du på ett karriärbyte eller vidare studier? 1 juli 2021 - nytt sista datum för att utfärda slutbetyg! Regeringen har beslutat att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg på Komvux ytterligare ett år, från 1 juli 2020 till 1 juli 2021. De har även beslutat om att ta bort den så kallade åttaårsregeln. Det innebär att ett betyg som har utfärdats längre än åtta år före slutbetyget får tas in i slutbetyget, utan att det krävs särskilda skäl.


 • 25 maj 2020
  Fibernätverket i Laisvall och Laisvallby nere
  På grund av en mindre brand i en elstolpe har en fiberkabel gått av i Laisvall. Servicepersonal är tillkallad och prognosen är att fibern är återställd under morgondagen.
 • 20 maj 2020
  Fjällgås-exkursion i Båtsjaur 23 maj
  Välkomna på Fjällgås-exkursion i Båtsjaur, 23 maj kl. 10.00-12.00. Vi träffas vid stranden i Båtsjaur, se karta.Fjällgåsen är Europas mest hotade fågelart! Självklart väljer den att häcka uteslutande i Arjeplogs kommun. Tag tillfället i akt och lär dig mer om denna sällsynta och vackra fågel.
 • 19 maj 2020
  Ställ dig i kö för framtida attraktiva tomter
  Arjeplogs kommun ger nu dig som är privatperson möjligheten att ställa dig i kö på framtida attraktiva tomter som kan komma till att bli till salu. Detta är tomter som vi tycker har ett speciellt läge eller som har något annat som gör den lite mer attraktiv.
  Det kan vara en tomt som redan finns idag, men som för tillfället inte är till salu. Det kan även vara tomter som kommer tillskapas i Arjeplog.


 • 18 maj 2020
  Smuolejåhkås och Ruonekjåhkås dalgångar stängs för terrängkörning
  Föreskrift om reglering av terrängkörning inom Semisjaur-Njarg samebys renskötselområde våren 2020 Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs reglering för körning med terrängmotorfordon i dalgång vid Smuolejåhkå och Ruonekjåhkå angränsande till tidigare område reglerad för terrängkörning med ikraftträdande datum 2020-04-15 (KS2019/151), samt att del av Nasaleden och Ruonekjåhkå – Laisstugan leden stängs enligt karta bilaga 1.Detta är ett ovanligt beslut som tas med hänsyn till det extraordinära läge som den sena snösmältningen ger. Den stora mängden snö som ännu ligger kvar i fjällen har lett till att många renar inte är på de områden de vanligen kalvar på. Kalvande vajor har sökt sig ned i dalgångar och till de få barjordsfläckar som återfinns området. Det är dessa områden vi nu stänger för motortrafik.Föreskriften gäller från om med 18 maj till 30 juni 2020


Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se