Utbildning och barnomsorg

OAHPAHUS JA MÁNÁIDFUOLAHEAPMI

Mánáidfuolaheapmi fálahuvvo Árjepluovi ovdakuvllas, Sláganjuonnán ovdaskuvllas ja maid vánhenkooperatiivvas Alitbiellu.

Árjepluovi gielda dáhkida saji ovdaskuvlii golbma mánu siste dan beaivelogus go čálalaš ohcan lea dahkun ja registrerejuvvon.

Mona Svensson lea ovdaskuvlahoavda Árjepluovis.

Vuolle- ja gaskadásseskuvllat gávdnojit Árjepluovis (Suolováreskuvla) ja Sláganjuonnánis. Badjedásseskuvla (Girkosuoloskuvla) gávdnu Árjepluovis.

Malin Westling lea hoavda vuođđoskuvllas.

Gymnásaidoahpahus fálahuvvo Tjårvekaskuvllas.

Lena Schläger lea hoavda gymnásas.

Oahppit eará guovlluin geat háliidit gazzat oahpu Árjepluovis fálahuvvo orrun Elevhemmet Stugan.

Jus siđat eanet dieđu sámegillii oahpahus ja mánáidfuolaheami birra Árjepluovis, sáhtát váldit oktavuođa Nina Lango gos oaččut eanet veahki.

Utbildning och barnomsorg

Barnomsorg erbjuds i Arjeplogs förskola, i Slagnäs förskola samt hos föräldrakooperativet Blåklockan.

Arjeplogs kommun garanterar en plats i förskolan inom tre månader från det datum när skriftlig ansökan lämnats in och registrerats.

Mona Svensson är förskolechef i Arjeplog.

Låg- och mellanstadieskolor finns i Arjeplog (Öbergaskolan) och i Slagnäs. Högstadieskola (Kyrkholmsskolan) finns i Arjeplog.

Malin Westling är rektor för grundskolan.

Gymnasieutbildningar erbjuds på Hornavanskolan.

Lena Schläger är rektor för gymnasiet.

För elever utifrån som vill studera i Arjeplog erbjuds boende på Elevhemmet Stugan.

Vill Du har mer information på samiska om utbildning och barnomsorg i Arjeplog, kan Du vända dig till Nina Lango för att få hjälp.

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017

Dokument

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se