LAN & Dataspel

Två gånger per år håller Arjeplogs LAN- och Fantastikförening ett LAN, som går under namnet Norrlan. Det senaste LAN:et hölls i kommunal regi den 13-15 maj i Medborgarhuset och 57 personer deltog. Nästa LAN kommer att hållas den 11 november.

För mer information, kontakta Martin Stråmo.

Publicerad av: Mari Antonsson
Senast ändrad: 12 mars 2017