Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Föreskrift om förbud mot terrängkörning inom Västra Kikkejaur samebys renskötselområde, Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående område angivet på karta i bilaga 1.

Jilliebe Storbatjevárrie, från och med 15 mars till och med 1 juni 2019

Föreskrift om förbud mot terrängkörningPDF, med karta, signerat.
Föreskrift om förbud mot terrängkörningPDF, ej signerat (för talläsare).
Bilaga, kartaPDF.

Föreskrift om förbud mot terrängkörning inom Semisjaur-Njargs samebys rensköteslområde, Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående område angivet på karta i bilaga 1.

1. Njássja - från och med 13 april till och med 30 juni 2019.
2. Tjidtjak - från och med 13 april till och med 30 juni 2019.
3. Fierrás med Tjállasvárddo - från och med 10 april till och med 30 juni 2019.
4. Pieljekaise - från och med 10 april till och med 30 juni 2019.

Beslut om ikraftträdade om föreskrift om förbud mot terrängkörningPDF, med karta och bilagor, signerat.
Föreskrift om förbud mot terrängkörning, med karta och bilagor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bilaga, kartaPDF

Föreskrift om förbud mot terrängkörning inom Svaipa samebys rensköteslområde, Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående område angivet på karta i bilaga 1.

Kráhpiesvárrie, Jeärtta och Tjamouk från och med 22 april till och med 30 juni 2019.

Beslut om ikraftträdande om föreskrift om förbud mot terrängkörningPDF, med karta och bilagor, signerat.
Föreskrift om förbud mot terrängkörning, med karta och bilagorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bilaga, kartaPDF

Föreskrift om förbud mot terrängkörning inom Luokta Mavas samebys rensköteslområde, Arjeplogs kommun

Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter inom nedanstående område angivet på karta i bilaga 1.

Gájsásj, Árvesduoddar och Säjddevárre från och med 23 april till och med 30 juni 2019.

Beslut om föreskrift mot terrängkörningPDF, med karta och bilagor, signerat.
Bilaga, kartaPDF.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 17 april 2019