Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Obs. Föreskrifter hittas under styrande dokument.

Beslut om förbud mot terrängkörning inom Semisjaur Njargs samebys renskötselområde, Arjeplogs kommun
Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) föreskrivs om förbud för körning med snöskoter på nedanstående områden angivna på karta i bilaga 1:

  1. Njássja - Från och med 15 april till och med 30 juni 2020
  2. Tjidtjak - Från och med 15 april till och med 30 juni 2020
  3. Fierrás med Tjállasvárddo - Från och med 15 april till och med 30 juni 2020
  4. Pieljekaise – Från och med 15 april till och med 30 juni 2020

Se karta över områdetöppnas i nytt fönster.
Beslut om Ikraftträdande.PDF

Syftet med föreskriften är att tillgodose rennäringens behov av ostört bete. Beslut om slutligt datum för ikraftträdande fattas när hel vinterrenhjord når fjällen under vårflyttningen. Begäran om verkställighet ska inlämnas till kommunen senast fem (5) arbetsdagar före verkställighetsdatum.

Beslutet finns på Arjeplogs kommun, diarienummer KS 2019/151.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 07 april 2020