Tillfälliga skoterförbud

Tillfälligt förbud mot terrängkörning inom Arjeplogs kommun

Föreskrift om förbud mot terrängkörning inom Semisjaur Njargs samebys renskötselområde, Arjeplogs kommun
Arjeplogs kommun beslutar med stöd av 3 § terrängkörningslagen (1975:1313) och 15 § terrängkörningsförordningen (1978:594) om förbud för körning med snöskoter på nedanstående områden angivna på karta i bilaga 1:
1. Njássja
2. Tjidtják
3. Pieljekaise
4. Fierrás med Tjállasvárddo

Se karta över områdetöppnas i nytt fönster.

Syftet med föreskriften är att tillgodose rennäringens behov av ostört bete. Beslut om slutligt datum för ikraftträdande fattas när hel vinterrenhjord når fjällen under vårflyttningen. Begäran om verkställighet ska inlämnas till kommunen senast fem (5) arbetsdagar före verkställighetsdatum.

Beslutet finns på Arjeplogs kommun, diarienummer KS 2019/151.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: 19 februari 2020