Hornavanskolan - Med fokus på världen - page 11

På Hornavanskolan kan du läsa den särskilda varianten
Fordonstestteknik, inriktning personbil.
PERSONBIL
Vi står inför ett teknikskifte när det
gäller energiförsörjningen i fordon.
Under lång tid framåt kommer
utvecklingen av el- och hybridfordon
att gå snabbt och utgöra en stor del
av testverksamheten. Många moderna
fordon styrs via elektronik. Kursen
fordonstestteknik, kommer att ge
eleverna de grundläggande kunskaper
som krävs för att eleven ska förstå och
med säkerhet kunna utforma, anpassa
och montera testutrustning i moderna
fordon, inklusive el och hybridfordon.
APL:
Din praktik genomförs under alla
tre åren på sammanlagt 17 veckor. Ge-
nom praktik, studiebesök och gästföre-
läsare får du värdefulla kontaktar inom
den internationella fordonsindustrin.
Roy Andersson
Fordons-
Roy gör matte enkel
EXEMPEL PÅ KARAKTÄRISTISKA
KURSER/ÄMNEN
Fordonstestteknik, ny kurs
Miljöer och utrustning för fordonstest
– introduktion, ny kurs
Fordons – och transportbranschens
villkor och arbetsområden
Fordonsteknik - introduktion
Personbilsteknik - introduktion
Reparation av personbilar och lätta
transportfordon
Motor och kraftöverföring
EXEMPEL PÅ
KARRIÄRSMÖJLIGHETER
Fordonsmekaniker inom testverksamhet.
ARBETSMARKNAD
OCH VIDARE STUDIER
För grundläggande behörighet till hög-
skolestudier behöver eleven utöver yrkes-
examen lägst betyget E i Svenska/Svenska
som andraspråk och engelska som krävs
för högskoleförberedande examen.
Att jobba med idrott när man har tillgång till allt samtidigt
(sporthall, gym, simhall och uteanläggningar) gör varje
lektion till en dröm. Vilket gör det väldigt lätt för mig som
lärare att individualisera undervisningen.
Jag arbetar även med att undervisa inom matematik, och un-
dervisningen sker i hyfsat små grupper, vilket gör att eleverna
får bra individuellt stöd.
Hornavanskolan är ett litet och mycket gemytligt gymnasium
som ligger fantastiskt vackert beläget.
Det lilla gymnasiet gör att elever och lärare kommer varan-
dra mycket nära, tonen är väldigt familjär inom skolan.
testteknik
RIKSINTAG
FORDONS & TRANSPORTPROGRAMMET
KURSPLAN
GYMNASIEGEMENSAMMA
ÄMNEN
600
p
Engelska 5
100p
Historia 1a:1
50p
Idrott och hälsa 1
100p
Matematik 1a
100p
Naturkunskap 1a:1
50p
Religionskunskap 1
50p
Samhällskunskap 1a:1
50p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100p
PROGRAMGEMENSAMMA
ÄMNEN
400
p
Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden
200p
Fordonsteknik -introduktion
200p
INRIKTNING/
FORDONSTESTTEKNIK
400
p
Personbilsteknik- introduktion
200p
Miljöer och utrustning för
fordonstest – introduktion (ny kurs)
200p
PROGRAMFÖRDJUPNING
800
p
Reparation av personbilar och
Motor- och kraftöverföring
300p
Fordonstestteknik (ny kurs)
200p
INDIVIDUELLT VAL
200
p
GYMNASIEARBETE
100
p
TOTALT PROGRAMMET:
2 500
p
GRUNDLÄGGANDE
HÖGSKOLEBEHÖRIGHET
300
p
Svenska 2
100p
Svenska 3
100p
Engelska 6
100p
(läses inom ramen för individuellt val och/eller
som utökat program.)
Med reservation för eventuella förändringar.
HORNAVANSKOLAN ERBJUDER
FÖLJANDE INRIKTNING:
››
Personbil
studievägskod FTPERVOR
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12
Powered by FlippingBook