Bygga

En överblicksbild över Arjeplog. På bilden syns Hornavanskolan, kyrkan och olika byggnader. Marken runt om bebyggelsen är omringad av olika sjöar.

Går du i tankarna att bygga nytt, bygga till eller bygga om?

Hur vi använder marken, vad vi bygger, renoverar eller river påverkar miljön och människor runt omkring för en lång tid framöver.

Plan- och bygglagen (PBL) är den lag i Sverige som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Det är bestämmelserna i plan- och bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. Den bestämmer hur ett bygglov ges och vilka krav det kan ställas på det som byggs.

Vår miljö- och byggenhet kan vägleda er igenom byggprocessen och bistå med information gällande samhällsplanering, byggande och boende.

Genom att ringa växeln på 0961 - 140 00 och be om att bli kopplad till miljö- och byggenheten, eller genom att skicka ett mejl till: kommun@arjeplog.se kommer du i kontakt med en byggnadsinspektör.

För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt är det bra om du har följande information till hands när du kontaktar oss:

  • Fastighetsbeteckning
  • Adress
  • Diarienummer (om du har ett pågående ärende)

Du är även välkommen hit om du hellre vill boka ett möte med en byggnadsinspektör. Boka ett möte gör du genom telefonkontakt eller via mejl.


Strandskydd

För att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten finns strandskyddet. Strandskyddet gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag. Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten, både på land och i vattenområdet. Inom strandskyddat område är det förjudet att:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller sätta upp andra anläggningar eller anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig där
  • gräva eller på annat sätt förbereda för sådana byggnationer
  • utföra andra åtgärder som kan skada växt- och djurliv

Med våra 8 727 sjöar är Arjeplog Sveriges vattenrikaste kommun. Inom kommunen finns många områden som är skyddade av strandskyddet. För att få lov att utföra en åtgärd inom ett strandskyddat område kan man ansöka om dispens.

Blankett för att ansöka om dispens från strandskydd.


För mer information om samhällsplanering, byggande eller boende hänvisar vi till Boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Boverket är den statliga myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Boverket har tagit fram en vägledning för dig som vill bygga nytt, bygga om eller bygga till. Boverkets vägledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverket har även tagit fram en guide för bygglov och byggprocessen. Boverkets guide. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om strandskyddet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad:

Kontakt

Öppettider
Växel: 0961 - 140 00
Mån-Fre: 8.00-17.00

Dag före röd dag:
09.00-13.00

Medborgarservice
0961-144 44
Mån-Fre: 09.00-16.00

Socialtjänsten
ifo@arjeplog.se
Mån-Fre: 09.00-16.00

Lunchstängt: 12.00-13.00
kommun@arjeplog.se

Besök oss

Arjeplogs Kommun
Tingsbacka, Storgatan 20

Evenemang
Oktober
ti on to fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31