Fjällnära skärgård med 
8 727 sjöar & Sveriges djupaste
sjö Hornavan

Testcentrum för 
världsledande fordonstillverkare

Evenemang
Evenemang

 • Två lekparker snart färdigställda

  En skylt är nu uppsatt vid lekparken på Drottninggatan om att det inte är tillåtet att vistas där.
  Lekparken vid Drottninggatan närmar sig ett färdigställande och förhoppningen är att den är redo att ta emot små som stora besökare till midsommar. Bland annat kommer parken avskärmas från vägen med repstaket, ytorna kommer snyggas till med mer växtlighet och ytterligare en lekmodul kommer installeras. Tills ett fallskydd är på plats och lekparken har besiktigats kommer vi att hålla lekparken stängd.Lekparken vid Guld-Klas torg/kyrkan kommer också vara i ordning till midsommar. Även där undanber vi vistelse, tills lekparken är klar och besiktigad.

 • Stor risk för gräsbrand

  Karta över det område där risken är stor till mycket stor för gräsbrand.
  Risken för gräsbrand är enligt SMHI stor till mycket stor under dagen i dag i Arjeplogs södra delar. Med solen som tittar fram på snöfri mark är risken stor att gräsbrand uppstår och lätt sprids i fjolårsgräset.
  Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus.

 • Del av Sågvägen stängd cirka en vecka

  Vy över det berörda området.
  Från och med i eftermiddag (12 maj) fram till slutet av nästa vecka kommer Sågvägen att stängas av mellan Yxvägen och Timmervägen. Detta på grund av ett arbete med avloppsnätet. Vägen stängs av med staket.Boende på Timmervägen får under denna vecka framföra sin bil på cykelvägen mellan Yxvägen och Timmervägen.

 • Vattenavstängning på Öberget

  Karta över det område som störningar och avstängningar kan ske inom.
  Uppdatering 10 maj 16:00:
  Felet är nu lokaliserat och det sista arbetet med reparationerna tar vid. Arbetet beräknas nu vara färdigt cirka till lunchtid, onsdagen 11 maj.
  Uppdatering tisdag 10 maj 08:00:
  Reparationsarbetet blev inte färdigt under måndagen och fortsätter under tisdagen. Vi beklagar detta.
  Uppdatering:
  Fredagens undersökning visar att nästan hela Öberget kan komma att påverkas av vattenstängningen under måndagen.
  ---
  En vattenläcka har upptäckts på Furugatan och ett reparationsarbete kommer att inledas måndag nästa vecka. Under större delar av måndagen kommer vattnet inom nedanstående inringade område att vara avstängt, från måndag till eftermiddag. Förhoppningen är att arbetet ska vara färdigt framåt eftermiddagen, men det finns en risk att det kan fortgå intill kvällen.
  De gator som berörs helt eller delvis är:
  Furugatan, Skogsgatan, Elevvägen, Barrgatan, Villagatan och Laisvallvägen. Fler gator i närområdet kan påverkas också.
  Under fredagen 6 maj inleds arbetet med att lokalisera vilka ventiler som kan vara berörda inför avstängningen på måndagen, vilket kan leda till mindre störningar under dagen.

 • Om- och tillbyggnaden av gamla vårdcentralen i full gång

  Görgen Åberg, kommunens projektledare för byggnationen, Jill Nilsen, enhetschef för särskilda boenden och Isak Utsi (S), kommunalråd, framför en byggkran vid gamla vårdcentralen.
  Om- och tillbyggnaden av gamla vårdcentralen har pågått sedan februari och nu har det utvändiga arbetet påbörjats. Sedan den här veckan är en byggkran på plats för att påbörja byggandet av det utvändiga taket. Det som tidigare har varit ett platt tak ska bli ett sadeltak, vilket bland annat kommer göra takunderhållet lättare.- Det är roligt att besöka fastigheten och se hur mycket som hänt invändigt på ett par månader. Riksbyggen är en erfaren aktör att arbeta med och tillsammans med Nåiden Bygg AB och lokala entreprenörer går arbetet framåt enligt tidplan, säger vårt kommunalråd Isak Utsi (S).

 • Lunka på med Majlunken!

  Majlunkenaffisch. Samma information finns i text.
  Välkomna att delta i Majlunken!
  Du kan gå, cykla, springa, eller på annat sätt ta dig till någon av Majlunkenlådorna som finns utplacerade i kommunen.
  Skriv datum, namn och telefonnummer i skrivblocket i lådan för att delta i utlottningen av priser. Dragning sker i juni och vinnarna kontaktas därefter.Brevlådorna är placerade i:
  Vaukaleden-Grusvägen på Öbergasidan, Skeut, Arjeplogs östra infart, Skjutbanan, Laisvik, Rattik, Adolfström, Gautosjö, Laisvall, Laisvallby, Slagnäs, Jäckvik, Racksund, Jutis, Båtsjaur, Ånge/ Kåttjokk , Mellanström, Rebackudden, Kallön, Sakkavare och Radnejaur, Galtisjaur Stensjökorsningen.
  Kontaktperson: Christina Sundqvist 0961-142 93
  Lycka till!

  I samarbete med Arjeplogs kaninhopparförening.

 • Nya direktiv kring source control inom vård och omsorg

  Från och med tisdag 3 maj gäller nya direktiv kring source control i Arjeplogs kommun.All personal inom vård- och omsorgsverksamheten ska bära munskydd, eller visir när munskydd inte känns lämpligt, vid patientnära arbete (ansiktsnära, 1-2 meter).Rekommendationen om source control mellan medarbetare upphör att gälla.Verksamheten kan efter riskbedömning, till exempel vid pågående smittspridning, ändra source control.Source control är ett begrepp för en strategi för att minska sjukdomsöverföring genom att blockera andningsutsöndringar som produceras genom att exempelvis tala, hosta eller nysa.