Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning ska ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå motsvarande en gymnasieutbildning för ungdomar.

Den här utbildningen kan passa dig som:

  • ha fyllt minst 20 år efter 1 juli innevarande år.
  • är skriven i kommunen
  • saknar 3-årig gymnasiekompetens
  • har förutsättningar att klara utbildningen

På den gymnasiala vuxenutbildningen i Arjeplog kan man:

  • Studera på distans med hjälp av Hermods. Man väljer själv de kurser och den studietakt man vill ha. Studierna genomförs med hjälp av inlämningsuppgifter och prov. Datorn är ett viktigt hjälpmedel i denna studieform då man hämtar sina studieuppgifter och håller kontakten med sin lärare via internet. Proven är oftast muntliga.

OBS!
Regeringen har nyligen besluta att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg i komvux ytterligare fyra år.

I dagens komvux på gymnasial nivå har slutbetyget ersatts av gymnasieexamen. För elever med äldre betyg har det dock i många fall varit smidigare att få ett slutbetyg eftersom vissa äldre kurser inte kan ingå i en gymnasieexamen. Under en övergångsperiod kan därför slutbetyg utfärdas enligt äldre regler. Denna övergångsperiod var tidigare planerad att upphöra den 1 juli 2021, men förlängs nu till och med den 1 juli 2025.

Mer information om detta finns på regeringens respektive Skolverkets webbplats:

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/mojligheten-att-utfarda-slutbetyg-i-komvux-forlangs-ytterligare-fyra-ar/ Länk till annan webbplats.

https://www.skolverket.se/skolutveckling/anordna-och-administrera-utbildning/administrera-utbildning/det-galler-for-vuxenutbildning-och-motsvarande#h-Mojlighetenattutfardaslutbetygforlangstill1juli2025 Länk till annan webbplats.

Publicerad av: Martin Stråmo
Senast ändrad: